Een parkeerschijfzone is een gebied waarbinnen bijzondere regels met betrekking tot het parkeren gelden. Het is verplicht om een parkeerschijf te gebruiken en niet langer te parkeren dan is toegestaan. Wilt u langer parkeren, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Lingewaard. Op basis van het beleid wordt gekeken of u recht heeft op een parkeerontheffing op kenteken.

Kosten

Het in behandeling laten nemen van uw aanvraag kost geld. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een factuur. De kosten voor de aanvraag van een parkeerontheffing vindt u in Hoofdstuk 19 van Bijlage 1 in de legesverordening.

Hoe het werkt

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en u krijgt bij goedkeuring een ontheffing. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.