Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Check dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning mag kappen.

Via Omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen (met uw DigiD of eHerkenning).

U heeft sowieso een omgevingsvergunning nodig als:

 • de boom die u wilt kappen op de lijst van waardevolle bomen staat. U kunt de interactieve kaart Waardevolle bomen Lingewaard raadplegen om te bepalen of de boom/bomen die u wilt kappen op de lijst van waardevolle bomen staat.
 • de boom of struik die u wilt kappen of snoeien op een stuk grond staat dat een natuurgebied of landschap is waarvan het omgevingsplan zegt dat dit beschermd is. Hiervoor gelden speciale regels. Wij adviseren hierover contact op te nemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Wilt u meer weten over het beleid rond waardevolle bomen, kijk dan op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR487737

Nieuwe bomen aanmelden

Wist u dat u zelf een boom kunt aanmelden voor de waardevolle bomenlijst? Aanmelden kan online via DigiD.

DigiD linkBoom aanmelden als waardevol

U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (026) 3260111. Voor bomen van derden die op de lijst komen, geldt dat de gemeente deze elke vijf jaar controleert op vitaliteit. De controle heeft als doel de bomen zo veel mogelijk kans te geven om heel oud te worden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.

Hoe het werkt

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
 • de boom is beeldbepalend

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Wat u moet doen

Een kapvergunning kunt u digitaal aanvragen via het omgevingsloket. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig. Indien u niet over een DigiD inlogcode beschikt, kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Door middel van het elektronisch formulier en het gebruik van DigiD doet u een rechtmatige aanvraag, die door de Omgevingsdienst Arnhem en Omstreken in behandeling genomen wordt.

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • Soort(en) van de te kappen boom of bomen
 • Hoeveel bomen u wilt kappen
 • De plek waar de boom staat
 • De omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • Waarom u de boom wilt kappen

Op de interactieve kaart Waardevolle bomen Lingewaard kunt u controleren of de te kappen boom is opgenomen in de gemeentelijke Bomenlijst. U kunt ook contact opnemen met de gemeente.

Hoe lang het duurt

Binnen 8 weken krijgt u van de Omgevingsdienst Arnhem en omstreken (ODRA) bericht of u de vergunning krijgt. De ODRA kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. De verlening van de omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet toe te kennen.

Aanvullende informatie

Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.


Vergunning voor 1 januari 2024 aangevraagd?

Heeft u uw vergunningsaanvraag voor 1 januari gedaan? Houd er dan rekening mee dat uw aanvraag nog volgens de oude procedures en via het oude Omgevingsloket behandeld wordt. Eventuele aanvullende stukken moeten dan ook via het oude Omgevingsloket worden aangeleverd.