Alle tarieven en leges zijn terug te vinden in de Legesverordening 2020.

Belastingtarieven 2020

De tarieven van de gemeentelijke belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

Het tarief bedraagt in % van de economische waarde (woz-waarde) van de onroerende zaak:

 • voor de eigenaren van woningen 0,1674%
 • voor de eigenaren van niet-woningen 0,3013%
 • voor de gebruikers van niet-woningen 0,2408%

Rioolheffing

Het tarief bedraagt per jaar, per perceel:

 • voor een particulier huishouden € 231,60
 • voor een bedrijfshuishouden € 231,60 vermeerderd met € 32,57 per volle 100 m³ waterverbruik boven 350 m³.

Afvalstoffenheffing

Het vaste bedrag per jaar bedraagt € 145,80

De tarieven per lediging:

 • een 180 liter restafval-container € 8,30
 • per klepopening/storting (pasregistratie t.b.v. ontgrendeling van de inwerpklep) € 2,41

Voor de gebruikers van een bovengrondse verzamelcontainer (o.a. bewoners van hoogbouw) gelden de volgende vaste bedragen per jaar:

 • voor een éénpersoonshuishouden € 172,08
 • voor een meerpersoonshuishouden € 206,28

Inzamelen van grof huishoudelijk afval kost € 20,00 (per keer en per kubieke meter of gedeelte daarvan).

Voor een containerpas en/of containersleutel betaalt u borg van € 10,00. Dit wordt terugbetaald als u de pas of sleutel weer inlevert.

Hondenbelasting

Het tarief bedraagt per hond, per jaar € 57,24.

Reclamebelasting

Het tarief voor het vastrecht bedraagt per jaar

 • voor Huissen centrum € 300,00
 • voor Bemmel centrum € 290,00
 • voor Gendt centrum € 250,00

Dit bedrag wordt vermeerderd met € 1,31 per € 1.000 waarde-eenheid, voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 153.000.
Het maximumbedrag aan reclamebelasting bedraagt per vestiging:

 • voor Huissen € 750,00
 • voor Bemmel € 750,00
 • voor Gendt € 750,00

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.

Heeft u gevonden wat u zocht?