Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een melding ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’ nodig (vroeger de ‘gebruiksmelding of vergunning’). Er gelden extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. 

Wanneer een melding?

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar kinderen worden opgevangen of waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Via het Omgevingsloket kunt u met de vergunningcheck controleren of u een melding nodig moet doen. Ook kunt u via het loket direct een melding invullen en versturen. Het doen van een melding is gratis.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

 • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Voorbeelden van extra voorwaarden zijn bijvoorbeeld:
  • extra branddetectie;
  • onbrandbare versiering zowel aan de wanden als het plafond;
  • goede basishulpverlening, zorg dat iedereen zijn/haar taken goed kent;
  • een adequaat vluchtplan en vrij begaanbare vluchtwegen.

Hoe lang het duurt

Uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.