Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een melding ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’ nodig (vroeger de ‘gebruiksmelding of vergunning’). Er gelden extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. 

Wanneer een melding?

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar kinderen worden opgevangen of waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Via het Omgevingsloket(externe link) kunt u met de vergunningcheck controleren of u een melding nodig moet doen. Ook kunt u via het loket direct een melding invullen en versturen. Het doen van een melding is gratis.

Melding

Als er minstens 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
 • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
 • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
 • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
 • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
 • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

 • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket(externe link).
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Voorbeelden van extra voorwaarden zijn bijvoorbeeld:
  • extra branddetectie;
  • onbrandbare versiering zowel aan de wanden als het plafond;
  • goede basishulpverlening, zorg dat iedereen zijn/haar taken goed kent;
  • een adequaat vluchtplan en vrij begaanbare vluchtwegen.

Hoe lang het duurt

Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, festivals en campings te verbeteren gelden er vanaf 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het gaat om plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt zoals straten, pleinen en groenstroken en waar constructies (bouwsels) zoals tenten, podia, tribunes aanwezig zijn die korte tijd worden gebruikt en waar groepen mensen verblijven.

U doet een melding BGBOP minstens 4 weken voordat u gebruik maakt van de constructie (bouwsel). Dit kan online met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkMelding BGBOP

eHerkenning linkMelding BGBOP

Melding terreinen en overige plaatsen

Met het online meldingsformulier(externe link) van de Rijksoverheid kunt u de melding doen voor terreinen en overige plaatsen. Let op: in veel gevallen valt de gebruiksmelding samen met een andere melding of vergunningaanvraag die u doet. Daarom kan de gemeente dit meldingsformulier combineren met een eigen formulier. Vraag de gemeente welk formulier het beste bij uw melding past.

Nodig voor de aanvraag

 • Als ondernemer hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
 • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.