Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres.
Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Hoe het werkt

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Wat u moet doen

 • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.
 • Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.
 • Zorg ervoor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Voorwaarden

U kunt voor een briefadres in aanmerking komen:

 • Als u dak- of thuisloos bent.
 • Als u door de uitoefening van een ambulant beroep geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.
 • Als u kort eenmalig in het buitenland verblijft (maximaal 8 maanden).
 • Als u korter dan 2 jaar in het buitenland verblijft en voor uw beroep vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
 • Als u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (jeugdzorg, gezondheidszorg, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis).
 • Als het opnemen van het woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is. 

Voor een gemeentelijk briefadres gelden de volgende voorwaarden:

 • U ver­blijft re­gel­ma­tig in Ne­der­land.
 • U haalt re­gel­ma­tig uw post op tij­dens de vas­te ope­nings­tij­den.
 • Op een brief­adres wor­den geen aan­ge­te­ken­de brie­ven, pak­ket­ten of me­di­cij­nen aan­ge­no­men.

Nodig voor de aanvraag

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
 • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever