Coalitieprogramma

De titel van het coalitieprogramma is 'Samen bouwen aan Lingewaard'. In het programma staan 5 thema's centraal:

In het coalitieprogramma staan vijf thema’s centraal. Onze ambitie is dat we willen bereiken dat inwoners kunnen zeggen:

  • In Lingewaard is het goed wonen;
  • Lingewaard is goed en veilig bereikbaar;
  • Lingewaard is in 2050 energieneutraal;
  • Het ondernemersklimaat in Lingewaard is aantrekkelijk;
  • In Lingewaard kijken we naar elkaar om.

Het coalitieprogramma uitgelegd in een korte film: https://youtu.be/s38BIiouCik

College uitvoeringsprogramma

Dit programma heeft het college van Burgemeester en Wethouders opgesteld om aan te geven hoe het coalitieprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’ in de komende jaren uitgevoerd gaat worden.