Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

U kunt uw collecte aanvraag online indienen met DigiD of eHerkenning.

Hoe het werkt

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Voor informatie over het lokale rooster neemt u contact op met de gemeente.

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan heeft u automatisch een vergunning om te collecteren.

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht.