Kiest u voor cremeren? Na de wettelijke periode van een maand wordt de as vrijgegeven aan de nabestaanden. In die periode wordt de as bewaard in een verzegelde asbus door het crematorium.

Crematoria in de buurt zijn onder andere:

Wat gebeurt er bij een crematie?

Als er iemand overlijdt, moet er in een korte periode veel geregeld worden. Meestal verzorgt de uitvaartondernemer dit. 
In overleg met het crematorium bepaalt u de datum en het tijdstip van de uitvaart. De crematie mag vanaf 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden moet de uitvaart zijn uitgevoerd.

Een maand na de crematie mag de familie van de overledene de as ophalen in een speciale asbus.
Voor de bestemming van de as bestaan verschillende mogelijkheden. De as van een dierbare kan bijvoorbeeld thuis worden bewaard. Daarnaast kan de as bijgezet worden in een urnenmuur, -zuil of -graf. Voor informatie kunt u terecht bij de begraafplaatsbeheerder. U kunt daarvoor contact opnemen met ons KCC via (026) 32 60 111.

Bijzetten of verstrooien in een bestaand particulier graf

Als u rechthebbende bent van een particulier (kinder)graf, heeft u de mogelijkheid om de as in het betreffende graf te verstrooien. Ook kunt u de asbus of urn in het graf begraven.

Verstrooien van de as

Op alle begraafplaatsen zijn strooivelden aanwezig. Er is een beperkt aantal verstrooiingen per jaar toegestaan. De strooivelden worden gemaaid. Als u het vervelend vindt dat de as verspreid wordt door de maaimachine, kunt u beter de verstrooiing uitstellen tot na het groeiseizoen.

As van de overledene

Verstrooien van de as

As verstrooien kan op de begraafplaatsen aan de Zandvoortsestraat in Gendt, de Teselaar in Bemmel en op de Hoeve in Huissen op speciaal daarvoor bestemde plaatsen. Nabestaanden mogen met de begraafplaatsbeheerder de as uitstrooien. Na een asverstrooiing is het niet mogelijk om een monument of gedenkteken voor de overledene te plaatsen. Asverstrooiing kan ook plaats vinden in een particulier graf of een urnengraf. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. De aanvraag voor asverstrooiing op een gemeentelijke begraafplaats kan digitaal via de website van de gemeente www.lingewaard.nl. Het is niet toegestaan om zonder vergunning op andere openbare plaatsen as te verstrooien.

Een verzoek om as te verstrooien kunt u online indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. 

Urnenmuur of urnenzuil

Wilt u de as van uw dierbare bijzetten in een urnenmuur of urnenzuil? Dan koopt u voor een bepaalde periode het recht om de urn in een urnennis te plaatsen. Alle algemene begraafplaatsen in de gemeente Lingewaard hebben een mogelijkheid tot het bijzetten van een urn. Een urnennis is standaard afgedekt met een natuurstenen afdekplaat. Een nis biedt plaats aan maximaal drie urnen. Nadat de eerste urn is geplaatst, kunnen later in dezelfde nis nog urnen worden bijgezet. Een urnennis wordt uitgegeven voor twintig jaar. Na afloop van deze periode kan de termijn steeds verlengd worden met vijf jaar. Een verlenging vraagt u aan voordat de lopende termijn verstreken is. Het is niet mogelijk om vooraf een urnennis te reserveren. 

Urnengraf

Op de algemene begraafplaatsen in Lingewaard kunt u kiezen voor een urnengraf. In een afgedekte ruimte in de grond kan de urn worden geplaatst. Deze ruimte is standaard afgedekt met een afdekplaat. Een urnengraf biedt plaats aan drie urnen. Nadat de eerste urn is geplaatst, kunnen later in dezelfde ruimte urnen worden bijgezet. Een urnengraf wordt uitgegeven voor minimaal twintig jaar. Na afloop van deze periode kan de termijn steeds verlengd worden met vijf jaar. Een verlenging vraagt u aan voordat de lopende termijn verstreken is. Het is niet mogelijk om vooraf een urnengraf te reserveren. U kunt een urn ook laten begraven. Hiervoor gelden dezelfde regels en tarieven als bij de uitgifte van een particulier graf.

Kosten

kosten urnengraf/urnennis (particulier graf of nis):

  • voor een periode van 20 jaar € 2.012,00

Hierbij komen de kosten voor het delven en dichten van het graf:

  • voor het bijzetten van een asbus of urn (incl. bovengrondse bijzetting of in een particulier graf) € 350,00
  • voor het bijzetten op een zaterdag: toeslag van 150%
  • voor het bijzetten op een zondag of feestdag: toeslag van 200%

Kosten voor het verstrooien van as:

  • in een particulier graf/urnengraf of op een gemeentelijke strooiplaats: € 120,00
  • voor het verstrooien op een zaterdag: 150% van het tarief
  • voor het verstrooien op een zondag of feestdag: 200% van het tarief