Dagelijks staan er files op de A12, A50, de A325 en de Pleijroute (N325). In project ViA15 werken provincie Gelderland en Rijkswaterstaat samen met diverse gemeenten om deze fileproblemen aan te pakken en de doorstroming van het verkeer in de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren. Als Gemeente Lingewaard zijn we een van de samenwerkingspartners.

De opgave

Het project bestaat uit het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en Oudbroeken (Duiven) met een 12 km nieuwe weg – en het verbreden van delen van A12 en A15 met extra rijstroken. 

Wat gaat er gebeuren? 

  • De A15 wordt vanaf knp Ressen met 2x2 rijstroken doorgetrokken naar de A12 tussen Oudbroeken (Duiven) en Zevenaar (Liemers – Betuwe) 
  • De huidige A15 wordt verbreed tussen knp Valburg en Ressen. 
  • Het nieuwe A15 tracé wordt aangesloten op de N839 bij Bemmel/Huissen en de N810 Duiven- Zevenaar. 
  • Er wordt een brug over het Pannerdensch Kanaal gerealiseerd. 
  • Bij Groessen en Helhoek komt de A15 verdiept te liggen. 
  • De A12 krijgt tussen Westervoort en knp Oud-Dijk extra rijstroken. 
  • De A15 sluit via een halfverdiepte ligging aan op de A12. 
  • Er ontstaat een nieuw knp tussen Duiven-Zevenaar: knp De Liemers. 
  • De huidige, verouderde aansluiting 29 Zevenaar/Griethse Poort op de A12 vervalt. 
  • Op de A12 komt een geheel nieuwe aansluiting voor Zevenaar bij de Hengelderweg. 

Wanneer starten de werkzaamheden?

De Raad van State heeft in een 'tussenuitspraak' eind januari 2021 alle beroepen tegen het Tracébesluit ViA15 ongegrond verklaard, behalve die van de onderbouwing van de stikstofuitstoot. In de berekeningen zijn de stikstofuitstoot van verkeer op meer dan 5 kilometer afstand van het project niet meegenomen. Hierdoor is het beeld op dit punt niet volledig. De minister krijgt een half jaar de tijd om de onderbouwing op dat vlak te verbeteren.

Wat merkt u hiervan?

GelreGroen is al enige tijd bezig met voorbereidende werkzaamheden. Denk aan voorbereidend bodemonderzoek, onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en archeologische resten. Wat de uitspraak van de Raad van State voor de voorbereidende werkzaamheden betekent, is nog niet bekend. Dit bespreken we met Rijkswaterstaat en de aannemer GelreGroen. Wellicht heeft u hier vragen over? Of wilt u meer weten over het project? Kijk dan op de website van ViA15.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook.