Wat is het?

U hebt een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van goed levensgedrag.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het omgevingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • Wet Bibob is op aanvragen t.b.v. een horeca-exploitatievergunning van toepassing verklaard.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning online aan bij de gemeente. U dient met DigiD of eHerkenning in te loggen. Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen met de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving om uw plannen door te spreken. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer bellen (026) 32 60 111 of mailen naar evenementen@lingewaard.nl.

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning:

DigiD linkAanvragen exploitatievergunning

eHerkenning linkAanvragen exploitatievergunning

Let op! Het is belangrijk om het online formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen. Indien de gevraagde bijlagen niet worden bijgevoegd, is uw aanvraag niet compleet.

Om het online formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Inlogcode DigiD / E-Herkenning;
 • Gegevens (aantal en maatvoering lokaliteiten incl. terras) over uw inrichting;
 • Kopieën geldig identiteitsbewijzen (ondernemers, bestuurders en leidinggevenden);
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).

Let op! Naast het invullen van het online aanvraagformulier, moet u ook een online formulier ‘wet Bibob’ in te vullen. Het invullen van het Bibob-formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag van uw exploitatievergunning. Indien u het Bibob-formulier niet invult, is uw aanvraag voor uw exploitatievergunning niet compleet.

DigiD linkInvullen wet Bibob

eHerkenning linkInvullen wet Bibob


Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges

Wijzigingen doorgeven

Als er zaken veranderen in uw inrichting moet u dat bij ons melden.

Het wijzigingen van de leidinggevenden kunt u online bij ons melden.

Voor het wijzigen van de leidinggevende(n):

DigiD linkMelding wijziging leidinggevende

eHerkenning linkMelding wijziging leidinggevende

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Aanvullende informatie

Wilt u ook alcoholhoudende drank schenken dan heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig.