Wilt u een feest organiseren in uw horeca-inrichting, bedrijf, (sport)vereniging of school? U kunt hiervoor een aantal keer per jaar ontheffing aanvragen bij de gemeente. U hoeft zich dan niet te houden aan de normaal geldende geluids- en/of verlichtingsvoorschriften, waardoor er bijvoorbeeld een band mag optreden.

Hoe het werkt?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan een incidentele festiviteit ook verbieden. U moet zich bij een incidentele festiviteit houden aan bepaalde regels, zoals:

  • U mag maximaal 3 keer per jaar een incidentele festiviteit houden. 
  • De incidentele festiviteit geldt alleen voor de binnenruimte en niet voor het terras.
  • Tijdens het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten.
  • Bij deze festiviteit mag het geluidsniveau niet meer zijn dan 80 dB(A) en 90 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen. 
  • De incidentele festiviteit heeft een eindtijd van uiterlijk 01.00 uur.
  • U dient omwonenden van de locatie waar de festiviteit plaatsvindt vooraf op de hoogte te stellen van de festiviteit.

Wat u moet doen

U dient de melding, ten minste 10 werkdagen voor aanvang van het evenement, in bij de gemeente. Dit kan online via DigiD of via eHerkenning.

DigiD linkMelden incidentele festiviteit

eHerkenning linkMelden incidentele festiviteit