Situatieschets

We hebben in onze gemeente een prachtige natuur. Open landschappen en bossen. De fietsroutes worden niet alleen door onze eigen inwoners gebruikt, maar ook door recreanten en toeristen. Bij fietsroutes speelt verkeersveiligheid, het rijcomfort en het gevoel van veiligheid en overzicht een rol. Steeds meer mensen maken gebruik van elektrische fietsen. Dan spelen deze factoren een nog grotere rol vanwege de snelheid.

Soorten fietsroutes

We kunnen fietsroutes onderverdelen in:

  • Recreatieve fietsroutes: deze worden voornamelijk overdag gebruikt voor recreatief gebruik.
Huissen, recreatief fietspad
  • Dagelijkse fietsroutes: deze routes lopen door de gemeente heen en worden gebruikt om van A naar B te gaan. Dit kunnen hoofdfietsroutes, doorgaande fietsroutes of schoolfietsroutes zijn.

De hoofdfietsroutes in onze gemeente staan in onderstaande kaart weergegeven:

Kaart waarin de Hoofdfietsroutes in onze gemeente staan weergegeven.

Plaats van de fietsroute ten opzichte van de rijbaan

Fietsroutes kunnen los naast de rijbaan liggen, op de rijbaan of heel ver weg van de rijbaan.

 

       

 

 

 

 

Foto links fietsroute op de rijbaan, foto midden fietsroute naast de rijbaan, foto rechts vrij liggend fietspad.

Directe en indirecte verlichting

Als er op een fietsroute verlichting staat dan noemen we dat directe verlichting. Wordt de fietsroute verlicht door de weg ernaast, dan noemen we dit indirecte verlichting.

Detectie

Een detectiesysteem is een oog dat registreert of er verkeersdeelnemers zijn. Het licht schakelt dan aan of wordt feller als er iemand aankomt. Het licht gaat een aantal masten vooruit aan (of feller branden) en na een bepaalde periode weer langzaam uit (of minder fel branden). Hiermee kan veel energie bespaard worden, omdat het licht alleen brandt (of feller is) als het nodig is. De kosten van een dergelijk systeem zijn (nog) erg hoog. We passen het nog niet toe.

We gaan het voortaan zo doen

  • Recreatieve fietspaden zijn al niet verlicht en dat laten we zo. 
  • We verlichten alleen hoofdfietsroutes binnen de kom. Net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Per situatie bekijken we of deze verlichting in de nacht uit kan. In ieder geval wordt het licht gedimd zodra dit kan.
  • Als het geen hoofdfietsroute is binnen de kom, wordt de fietsroute niet verlicht. Soms wordt deze echter toch ‘mee verlicht’ door de verlichting langs de rijbaan.
  • Is het geen hoofdfietsroute binnen de bebouwde kom en staat er nu wel verlichting? Dan blijft dat zo tot we gaan vervangen. Op het moment van vervanging bespreken we de situatie met gebruikers en inwoners. We kijken per situatie wat een betere oplossing is.
  • Nieuwe snelfietsroutes verlichten we alleen op conflictpunten of voorzien we van alternatieven.
  • Fietspaden die nu niet verlicht zijn, blijven onverlicht. Voor drukke schoolfietsroutes kijken we naar alternatieven.