Heeft u concrete aanwijzingen dat een persoon, bedrijf of een instantie uit de gemeente Lingewaard misbruik maakt van gemeenschapsgeld en zo fraude pleegt? Dan kunt u dit bij ons melden.

Er zijn verschillende vormen van fraude. Veelvoorkomende vormen zijn misbruik van bijstand, zorggeld (pgb of wmo) en subsidies. U hoeft niet zeker te weten of er sprake is van fraude. Wij doen eerst altijd grondig onderzoek voordat we actie ondernemen. 

Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw informatie om. Als u wilt, kunt u ook anoniem een melding doen. 

Telefonisch of schriftelijk melden

Telefonisch: (026) 32 60 111 

Schriftelijk:
Gemeente Lingewaard
t.a.v. Meldpunt Fraude
Postbus 15 
6680 AA Bemmel