In de Gochsestraat is de riolering aan vervanging toe. Het vervangen van het riool combineren we met de volgende werkzaamheden:

  • Verplaatsen en/of vervangen van kabels en leidingen waar het nodig is.
  • Reconstructie van de straat.
     

Kom naar de bewonersavond op donderdag 13 juni

Op 13 juni organiseren we een bewonersavond. U kunt deze avond kennismaken met het team van Van Dalen Infra en Milieu BV. Zij vertellen over hun werkzaamheden, zoals het vervangen van het riool in de straat, het herstel van de tuinen na de werkzaamheden en de herinrichting van de weg.
Ook geeft Van Dalen informatie over hoe zij tijdens deze fase van het project met u communiceren.

U bent van harte welkom op donderdag 13 juni van 19.00 - 20.30 uur in de Zandse Kerk in Huissen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich tot 12 juni aanmelden via onderstaande link.

Aanmelden bewonersavond

Waar gaan we aan het werk?

We gaan aan het werk in de Gochsestraat in Huissen. Op het kaartje hieronder ziet u waar we het riool gaan vervangen.

Kaartje van de plaats van de werkzaamheden.

Hoe komt het eruit te zien?

Het ontwerp voor de Gochsestraat vindt u hieronder.

Wanneer gaan we aan het werk?

Het werk aan het riool begint na de werkzaamheden van de kabels en leidingen. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot eind 2024/begin 2025 duren.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg dan vooral de BouwApp. De BouwApp gebruiken we om regelmatig nieuwe informatie te geven over het project. Daar vindt u alle informatie over dit project. 

Heeft u nog vragen?

Stuur dan een e-mail naar projectleider Jeroen Melchels via j.melchels@lingewaard.nl. U kunt hem ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06 21 86 55 28.

BouwApp

U kunt de BouwApp op de volgende manier installeren:

  • Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
  • De app kunt u herkennen aan het volgende symbool:
Logo Bouwapp
  • Ga naar ‘Ontdek’ 
  • Zoek op ‘Riolering ’t Zand Huissen’
  • Selecteer ‘Project’
  • Klik op ‘Volgen’

Toelichting afbeelding dwarsprofiel

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe het wegbeeld er uit kan komen te zien in de toekomstige situatie. Deze is genomen ter hoogte van Gochsestraat nummer 5, kijkend in de richting van de Huismanstraat. 

Foto ter illustratie.

Overige documenten

De documenten van het ontwerpproces staan niet meer online. Mocht je geïnteresseerd zijn hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen, neem dan contact op met Jeroen Melchels via J.Melchels@lingewaard.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden bewonersavond 19 januari 2022

Op woensdag 19 januari 2022 is er een digitale bewonersavond gehouden. De meestgestelde vragen en de antwoorden vindt u hier.

Hoeveel reacties zijn er binnengekomen?

Er zijn 240 brieven bezorgd. Daarnaast heeft er een artikel gestaan in het GemeenteNieuws. Uiteindelijk  zijn er 24 reacties/aanmeldingen binnengekomen.

Wat wordt de uiteindelijke breedte van de trottoirs?     

In het schetsontwerp is een breedte opgenomen van 1,20 meter aan de ene zijde en 1,50 meter aan de andere zijde. Omdat het nog een schetsontwerp betreft, is de breedte nog niet definitief.

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen als de supermarkt weggaat?      

Op de huidige locatie van de supermarkt komen appartementen. Hierdoor blijft er een parkeerbehoefte Deze parkeerbehoefte zal meegenomen worden in het definitieve ontwerp van de Gochsestraat.

Wordt de rijbaan nu definitief in asfalt uitgevoerd?       

Ja, de rijbaan zal in asfalt worden uitgevoerd.

Geven de drempels en verhoogde kruising overlast qua geluid en trillingen?     

De verwachting is van niet. De drempels en verhoogde kruisingen worden conform de richtlijnen aangelegd. De verkeerssnelheid gaat van 50 km naar 30 km. Door de uitvoering in asfalt in plaats van klinkers in het nieuwe ontwerp zullen het geluid en trillingen minder zijn.

Wat gebeurt er met de huidige afvalcontainers voor glas en textiel?

De glascontainer geeft op dit moment geluidsoverlast. Er komen ondergrondse containers ten behoeve van de appartementen. De exacte locatie hiervan is nog niet definitief. Dit geldt ook voor de glas- en kledingcontainers.

Wordt de weg nu ingericht als 30 km/uur weg?

Er is nog geen verkeersbesluit genomen. De Raad heeft besloten dat de wegcategorie van de Gochsestraat een erftoegangsweg type 1 is geworden, waar een maximum snelheid van 30 km/uur bij hoort.

Is de wegbreedte van 6,20 meter definitief? Bepaalt de bus de breedte van de weg?    

Dit is een schetsontwerp en deze breedte wordt wel gewenst vanuit de gemeente. Dit in verband met de ontsluitende functie van deze weg. Ook vanuit de busmaatschappij Connexxion is dit gewenst.

Is het aantal parkeerplaatsen bij varianten B en C niet erg laag?

Dit is onderdeel van de keuzes die er gemaakt moeten worden. Er moet ook groenbehoud gerealiseerd worden.

Is het mogelijk om rekening te houden met de grootte van de bomen die (terug) geplaatst gaan worden? 

Daar houden we rekening mee.

Hoe lang duren de werkzaamheden en is de weg niet bruikbaar?         

Dat is nu nog niet bekend. Het ontwerp moet eerst klaar zijn. Start van de werkzaamheden is vanaf 3de kwartaal in 2022.

Momenteel bestaat het gevoel dat er hard wordt gereden.  Wordt er met asfalt nog harder gereden?

Met de beoogde rode fiets(suggestie)stroken en de rijbaan voor de auto in zwart, wordt verwacht dat de automobilist zich aanpast aan de snelheid.

Wordt het parkeren daar opgelost waar het parkeren ook een probleem is.       

Dit wordt nu het meest gedaan in variant A. De definitieve keuze dient hierin nog gemaakt te worden.

Wordt het oordeel van de bewoners Gochsestraat zwaarder gewogen dan het oordeel van omliggende straten?          

De bewoners van de Gochsestraat zijn inderdaad direct belanghebbende. Vanuit de omgeving hebben we ook graag input op de varianten.

Wat gebeurt er met onze opmerkingen?            

Elke opmerking kan waardevol zijn en worden daarom beoordeeld door het projectteam van de  gemeente. Deze worden eventueel meegenomen in de het planproces en het verder uitwerken van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp.  Dit is tevens de volgende stap in het proces.

Veelgestelde vragen en antwoorden inloopavond 7 september 2022

Op woensdag 7 september 2022 is er een inloopavond gehouden. De meestgestelde vragen en de antwoorden vindt u hier.

Staat de locatie van de nieuwe bomen vast?     

In het ontwerp is rekening gehouden met de ondergrondse infrastructuur om de locatie van de bomen te bepalen. Wanneer hier mogelijkheden zijn om te verplaatsen kunnen we in overleg treden met direct aanwonenden.

Geven de nieuwe bomen niet te veel overlast zoals veroorzaken van schaduw op daken?

In het ontwerp kiezen we voor slanke bomen van de tweede grootte. Hierdoor wordt de overlast van schaduw beperkt.

Is het mogelijk om rekening te houden met de grootte van de bomen die (terug)geplaatst gaan worden? 

Daar houden we rekening mee. Dit worden bomen van de 2e orde. Ter vergelijking zijn dit bomen die kleiner zijn dan de huidige bomen.

Wordt de rijbaan nu niet meer geheel in asfalt uitgevoerd?       

Nee, de rijloper wordt uitgevoerd in klinkers en de fietsstroken in rood asfalt.  Dit om een lagere snelheid af te dwingen van het gemotoriseerd verkeer en comfort te bieden aan de fietser.

Wordt de weg nu ingericht als 30 km/uur weg?

Ja, maar hiervoor moet nog een verkeersbesluit worden genomen. De Raad heeft besloten dat de wegcategorie van de Gochsestraat een erftoegangsweg type 1 is geworden, waar een maximum snelheid van 30 km/uur bij hoort.

Geven de drempels en verhoogde kruising overlast qua geluid en trillingen?     

De verwachting is van niet. De drempels en verhoogde kruisingen worden conform de landelijke richtlijnen voor busvriendelijke drempels aangelegd. Daarnaast gaat de verkeerssnelheid van 50 km naar 30 km per uur. Door de uitvoering in gedeeltelijk in asfalt in plaats van klinkers in het nieuwe ontwerp zullen het geluid en trillingen minder zijn.

Wordt het parkeren daar opgelost waar het parkeren ook een probleem is?      

Variant A is verder uitgewerkt en hierbij zijn bomen toegevoegd. De weg is in een 4 tal vakken verdeeld met de huidige parkeerdruk. Hier is de inpassing parkeren met bomen ingepast per vak in het ontwerp. 

Wat gebeurt er met onze opmerkingen?            

Elke opmerking kan waardevol zijn en worden daarom beoordeeld door het projectteam van de gemeente. Deze worden eventueel meegenomen in de details bij afronden van het definitief ontwerp.