Grafrechten verlengen of beëindigen

Recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats heeft u voor een bepaalde tijd. U kunt het met vijf jaar verlengen. Ruim voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een brief met de vraag of verlenging gewenst is.

U kunt uw grafrecht online verlengen. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het grafrecht dan niet. Alleen de rechthebbende kan een grafrecht beëindigen. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring indienen. De rechten en plichten van de rechthebbende vervallen aan de gemeente en de gemeente kan, na het verstrijken van de graftermijn, het gedenkteken verwijderen en het graf ruimen.

U kunt uw grafrecht online beëindigen. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Kosten

De kosten voor verlenging gaan altijd over een periode van vijf jaar. Andere verlengingstermijnen zijn niet mogelijk.

Kosten één-diep zandgraf (particulier graf):

  • verlenging rechten voor een persoon jonger dan 1 jaar of dood geboren € 167,50
  • verlenging rechten voor een persoon tot en met 11 jaar € 335,00
  • verlenging rechten voor een persoon van 12 jaar en ouder € 670,50

Kosten twee-diep zandgraf (particulier graf):

  • verlenging rechten € 1341,00

Kosten urnengraf/urnennis of gedenkplaats:

  • verlenging rechten met vijf jaar € 503,00

Om uw grafrechten over te dragen of om grafrechten over te nemen kunt u een formulier downloaden. Print het uit, vult het in en laat het (indien mogelijk) ondertekenen door de huidige rechthebbende en de nieuwe rechthebbende. Stuur het formulier hierna op. Het adres staat op het formulier.