U mag van onze medewerkers verwachten dat zij u op een respectvolle, eerlijke en duidelijke manier behandelen. Wij verwachten van u – als bezoeker – dat u onze medewerkers en andere bezoekers op dezelfde manier benadert.

  • Volg aanwijzingen van onze medewerkers op.
  • Iedereen heeft behoefte aan privacy. Houd daarom gepaste afstand.
  • Meld u altijd bij de balie. Bij aanwezigheid zonder geldige reden, verzoeken wij u het gebouw te verlaten. Op deze manier houden we overzicht en kunnen we veilig werken.
  • Wij helpen u graag. In sommige gevallen zullen wij u niet helpen: geweld, dreigen met geweld, schelden, schreeuwen, discriminerende taal gebruiken of het verstoren van de orde worden niet geaccepteerd. Hiervan doen wij aangifte bij de politie. Vervolgens kan u de toegang tot het gebouw worden ontzegd en/of de dienstverlening worden gestaakt.
  • Wij houden dit gebouw graag netjes en vragen u hetzelfde te doen. Ruim daarom uw afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken. In geval van vernieling wordt de politie ingeschakeld voor proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald en de toegang wordt u ontzegd.
  • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of drugs het gebouw te betreden. Ook is niet toegestaan om (elektrisch) te roken of alcohol of drugs binnen dit gebouw te gebruiken.
  • In het deel van het gemeentehuis dat open is voor publiek mag u filmen, fotograferen en geluidsopnamen maken. Komen hier mensen op voor? Dan moet u hen om toestemming vragen.
  • U mag geen muziekinstrumenten gebruiken of onnodig lawaai maken. Zo wordt geen overlast veroorzaakt.
  • Het is niet toegestaan het gebouw te betreden met (roller)skates, steps of andere vervoermiddelen, met uitzondering van rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. Daarmee willen we ongelukken voorkomen.
  • Huisdieren mogen niet mee naar binnen, met uitzondering van de geleidehond. Daarmee voorkomen we overlast bij anderen.