Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Hoe het werkt

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen

Wat u moet doen

U kunt contact opnemen met de gemeente Lingewaard via telefoonnummer (026) 32 60 111.

In een gesprek kunt u aangeven dat u beperkingen ervaart in uw dagelijks leven. Tijdens het gesprek kan de medewerker een melding maken dat u beperkingen ervaart in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging thuis gestuurd. Na ontvangst van uw melding zal een van de Wmo consulenten contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om u thuis te bezoeken. De Wmo consulent zal samen met u gaan kijken naar een passende oplossing. Zij zijn op de hoogte van alle mogelijkheden van de hulpinstanties in uw omgeving. Zij bieden u een luisterend oor en denken graag met u mee. Samen zoeken zij met u naar een passende oplossing.

Kosten

Vanaf 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op een aantal punten veranderd. Hierdoor is per 1 januari 2020 de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning maximaal € 19,00 per maand.

Dit geldt niet voor gehuwden waarvan tenminste één van beiden nog niet pensioengerechtigd is. Zij zijn uitgezonderd van het betalen van een eigen bijdrage en betalen dus niets.

Hoe lang het duurt

De Wmo wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Sommige mensen hebben daarbij hulp nodig van familie, buren, vrienden. Weer anderen hebben extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of een rolstoel. Niet iedereen kan rekenen op hulp van familie, vrienden of buren. En niet iedereen heeft genoeg geld om hulp of hulpmiddelen zelf te kopen. Voor die mensen is er de Wmo. De Wmo biedt de ondersteuning die nodig is en waar u niet zelf voor kunt zorgen.

Bij de Wmo is het belangrijk dat we samen (u en de gemeente) zoeken naar een passende oplossing. We hebben dus geen kant en klare oplossing voor u klaar liggen.