IKC De Vonkenmorgen in Gendt krijgt een nieuw gebouw. Nu zijn de leerlingen van het IKC nog verdeeld over twee locaties:  één aan de Nijmeegsestraat en één aan de Schoolstraat. Gemeente Lingewaard heeft eind 2022 besloten dat het nieuwe IKC op één locatie komt, namelijk aan de Schoolstraat. Deze beslissing is genomen in nauw overleg met het schoolbestuur Stichting Voorschools en Primair Onderwijs (SVPO) De Linge en de directie van IKC De Vonkenmorgen. 

Eén locatie voor nieuwbouw

Er zijn drie mogelijke locaties voor IKC De Vonkenmorgen onderzocht: nieuwbouw op de huidige locatie aan de Schoolstraat, op de huidige locatie aan de Nijmeegsestraat en op Vleumingen II. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat nieuwbouw aan de Schoolstraat de beste optie is. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor het gebouw plus een groot speelterrein met veel groen. De Schoolstraat ligt daarnaast centraal in Gendt, vlakbij de gymzaal. De bereikbaarheid is goed. 

Informatieavond 2022

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben gemeente, schoolbestuur en directie IKC De Vonkenmorgen eind 2022 gekozen voor de Schoolstraat als nieuwe locatie voor IKC De Vonkenmorgen. Ouders, omwonenden en andere betrokkenen zijn hierover tijdens een informatieavond in oktober 2022 bijgepraat. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd.

Ontwerpfase van start

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang. Het projectteam nieuwbouw IKC De Vonkenmorgen, bestaande uit de directie van IKC De Vonkenmorgen, schoolbestuur De Linge en de gemeente heeft eind 2023 bekendgemaakt dat GAJ | VBW architecten het voorlopig ontwerp gaat maken.

Het laatste nieuws

Massastudie

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de 3 locaties, dan kunt u de studie downloaden