Als u langer dan 3 jaar een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor de zogenoemde individuele inkomenstoeslag. Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Andere voorwaarden zijn: u bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd, geen student én u hebt in de toekomst vrijwel geen kans meer op betaald werk.

Ook de individuele inkomenstoeslag kent de vermogensgrens. Dat is het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag hebben. Vermogen is voor ons het saldo van uw bezittingen minus uw schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: contant geld, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, auto's, motoren, caravans, huizen, deposito's, aandelen, obligaties, opties en de afkoopwaarde van koopsom- of levensverzekeringspolissen.

De inkomenstoeslag kan eens per 12 maanden worden aangevraagd.

Wat u moet doen

Denkt u voor deze regeling in aanmerking te komen neem dan contact met ons op via telefoonnummer (026) 32 60 111.