De gemeente Lingewaard vindt het belangrijk dat inwoners zelf initiatieven kunnen nemen om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Heeft u een idee of denkt u dat iets in uw buurt anders of beter kan? Start dan een inwonersinitiatief. In sommige gemeentes wordt dit ook wel een Right to Challenge (R2C) genoemd.

Wat is een inwonersinitiatief?

 • Een idee dat u heeft om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren.
 • Een idee dat u zelf, eventueel samen met anderen, gaat uitvoeren.
 • Het idee heeft een maatschappelijk belang, dit betekent dat verschillende bewoners in de buurt er van profiteren.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

 • De aanleg of verbetering van een speeltuin.
 • Een ontmoetingsplek waar verschillende bewoners uit de wijk kunnen samenkomen.
 • Het verbeteren van het groen in uw wijk.
 • Een project die eenzaamheid bij ouderen aanpakt.

Als u een inwonersinitiatief heeft kan u deze online indienen. Dit kan met of zonder DigiD. Als u met DigiD een inwonersinitiatief indient, komt deze op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP) te staan. Dit online dossier maakt het voor u inzichtelijk om het proces te volgen. Daarnaast kunt u zelf nog documenten en/of opmerkingen toevoegen.

Woont u in Bemmel, Ressen, Haalderen, Gendt of Angeren en heeft u een idee om uw dorp of wijk nog leuker of mooier te maken? Doe dan mee het het programma Lingewaard Doet. In het voorjaar van 2021 gaat dit programma voor inwonersinitiatieven wederom van start. Via de website www.lingewaarddoet.nl kunnen inwoners uit deze kernen een initiatief aanmelden.

Bij het online indienen geeft u een korte beschrijving van uw idee. Een van de gebiedscoördinatoren van de gemeente neemt vervolgens contact met u op om uw initiatief te bespreken. Als dit voldoet aan de kenmerken van een inwonersinitiatief nodigt de gebiedscoördinator u uit voor een gesprek om samen uw idee te bespreken.

Uiteraard kunt u ook zelf bellen met de gemeente en vragen naar een van de gebiedscoördinatoren. Het nummer is (026) 326 0111.

Hoe het werkt

De gemeente Lingewaard komt graag in contact met inwoners die een initiatief of idee hebben om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Nadat u een initiatief heeft ingediend wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met een gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator onderzoekt in dit gesprek samen met u hoe kansrijk uw idee is. De volgende vragen komen aan de orde:

 • Wat is het doel van uw initiatief?
 • Hoe wilt u uw initiatief gaan aanpakken?
 • Welke kosten verwacht u te maken en welke mogelijkheden ziet u hiervoor?
 • Wat vinden andere bewoners van uw initiatief?
 • Wat voor belang heeft uw initiatief voor anderen?
 • Wat verwacht u van de gemeente?

Wat u moet doen

Als u een inwonerinitiatief heeft kunt u bellen met de gemeente en vragen naar één van onze gebiedscoördinatoren. Telefonisch wordt kort met u uw idee besproken en als dit voldoet aan de kenmerken van een inwonersinitiatief nodigt de gebiedscoördinator u uit voor een gesprek om samen uw idee te bespreken. Het nummer is (026) 326 0111.

Kosten

Aan het indienen van een inwonerinitiatief zijn geen kosten verbonden. Aan de uitvoering kunnen wel kosten verbonden zijn. De gebiedscoördinator onderzoekt in een gesprek samen met u wat de kosten zijn en of er eventuele subsidies beschikbaar zijn voor de uitvoering van uw initiatief.