Wethouder (o.a. ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer en vervoer en glastuinbouw)