College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris ondersteunt hen hierbij. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd.

Foto van het college
V.l.n.r.: Igor van der Valk, Johan Sluiter, Nick Hubers, Nelly Kalfs, Maarten van den Bos en Aart Slob