Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris ondersteunt hen hierbij. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd.

De leden van het college
V.l.n.r. gemeentesecretaris Igor van der Valk, wethouder Johan Sluiter, wethouder Nick Hubers, burgemeester Nelly Kalfs, wethouder Theo Janssen en wethouder Aart Slob.