Burgemeester (o.a. openbare orde en veiligheid, communicatie, ICT, P&O en juridische zaken)