Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd.

Netwerkbijeenkomst

In de gemeente Lingewaard hebben diverse partijen, zoals Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstad, kraamzorg, verloskundigen, GGD, HetBabyGoed en nog vele anderen, waaronder ook de gemeente zelf, de handen ineen geslagen. Met elkaar willen we goede en juiste ondersteuning bieden tijdens de eerste 1.000 levensdagen. Op donderdag 25 mei 2023 werd er in de Theaterkerk in Bemmel met elkaar gesproken over deze ondersteuning aan zwangeren, moeders, gezinnen en baby’s.

Aan de slag!

Zijn de inwoners van Lingewaard voldoende op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijkheden? Vallen er inwoners buiten de boot? Werken wij als partners wel efficiënt samen of is er nog ruimte voor verbetering? Kunnen we de ondersteuningsmogelijkheden uitbreiden? Deze vragen zijn besproken tijdens de netwerkbijeenkomst. Met elkaar gaan we het komende jaar aan de slag om de samenwerking te verbeteren en zichtbaarder te zijn.

Meer informatie

Bent u een organisatie en wilt u meer informatie over Kansrijke Start en alle aangesloten organisaties? Dan kunt u terecht bij Susan Kolkman van gemeente Lingewaard. Zij is bereikbaar via s.kolkman@lingewaard.nl.

Bent u een inwoner en wilt u graag extra ondersteuning bij uw zwangerschap of bij uw gezin? Bespreek dit dan met uw verloskundige of neem contact op met de GGD. Dit kan via de vragenlijn Jeugdgezondheidszorg voor ouders van kinderen van 0-4 jaar. Zij zijn te bereiken op 088 355 6850 van maandag t/m vrijdag van 13:00 - 16:30 uur of via jgz.vragenlijn@vggm.nl.

Kansrijke Start

De gemeente Lingewaard is sinds 2020 aangesloten bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. In dit programma werken gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg  aan een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen. Vanaf 2023 is Kansrijke Start een onderdeel van het gezond en actief leven akkoord (GALA).