Sebas Mom is in het schooljaar 2023-2024 kinderburgemeester van Lingewaard. Sebas is 11 jaar, woont in Huissen en zit op IKC Het Sterrenbos. Hij gaat zich inzetten voor kinderen in de gemeente Lingewaard. Verkeersveiligheid, meer aandacht voor eenzaamheid, stoppen met pesten en sporten voor iedereen zijn belangrijke onderwerpen voor hem. Als kinderburgemeester is Sebas regelmatig aanwezig bij officiële bijeenkomsten van de gemeente.

Heb je een vraag? Sebas is bereikbaar per e-mail: kinderburgemeester@lingewaard.nl en heeft een eigen Facebook-account: Kinderburgemeester Lingewaard.

Kinderburgemeester Sebas Mom