Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

U kunt uw klacht online indienen via DigiD of eHerkenning.

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Wij proberen er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Melding woon- en leefomgeving

Hoe het werkt

Als uw klacht bij ons binnenkomt, kijken we eerst of de klacht via de klachtbehandelingsprocedure of via een andere procedure behandeld moet worden. Als de klacht onder de klachtenregeling valt, wordt geprobeerd uw klacht eerst informeel via bemiddeling op te lossen. U krijgt dan gelegenheid om uw klacht nog nader toe te lichten. Als uw klacht niet wordt opgelost en u wilt dat over uw klacht een advies wordt uitgebracht, dan kunt u aangeven dat u wilt dat uw klacht formeel behandeld wordt. Als u daarvoor kiest, dan wordt u samen met degene tegen wie de klacht zich richt, gehoord door een klachtadviescommissie. De klachtadviescommissie brengt daarna advies uit aan het bestuursorgaan dat daarna een oordeel over de klacht geeft.

Als u na de formele behandeling van uw klacht nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. U kunt uw klacht dan opsturen naar:

De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag

Wat u moet doen

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • Wij kunnen u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Hoe lang het duurt

De klacht wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn van tien weken met een mogelijkheid om met vier weken te verdagen.