Melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens te bevorderen, gelden landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Wanneer heeft u meldingsplicht?

Organiseert u een activiteit in de open lucht of in een tijdelijk bouwwerk (zoals een tent, podium of tribune)? Dan gelden basisregels voor brandveiligheid. Deze vindt u in het Besluit BGBOP. Soms moet u hiervoor een melding indienen. Dat moet als het tijdelijke bouwwerk bestemd is voor:

 • meer dan 150 personen tegelijkertijd aanwezig;
 • bedrijfsmatig of verzorgend nachtverblijf voor meer dan tien personen;
 • verzorging aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Wilt u de brandveiligheid anders regelen dan de voorschriften in het besluit BGBOP (hoofdstuk 3 t/m 5)? Ook dan moet u een melding indienen.

Geen melding nodig

Heeft u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig? Dan hoeft u geen aparte melding besluit BGBOP in te dienen. U doet de melding dan via het formulier van de evenementenvergunning.

Heeft u geen evenementenvergunning nodig, vul dan online het meldingsformulier in. Doe dit uiterlijk vier weken vóór de start van de activiteit.

Meesturen 

Houd de volgende bijlagen bij de hand om het formulier op te kunnen sturen:

 1. Een situatieschets met noordpijl.
 2. Een plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige objecten (tenten, bakwagens, verkoopkramen, toiletvoorzieningen) zijn aangegeven. 
 3. Een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijvoorbeeld bijeenkomsttent, tribune) die bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
  • de voor personen beschikbare ruimte;
  • de gebruiksbestemming;
  • de opstelling van inventaris en inrichtingselementen (opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
   • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
   • vluchtroutes;
   • draairichting van doorgangen;
   • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
   • vluchtrouteaanduidingen;
   • noodverlichting;
   • brandblusvoorzieningen;
   • brandweeringang.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan tijdens werkdagen contact op met een medewerker VTH via telefoonnummer (026) 32 60 111 of mail naar evenementen@lingewaard.nl.

Kosten

Deze melding kost niets.