Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Omschrijving

In de gemeente Lingewaard staan 38 rijksmonumenten en 187 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere boerderijen, kerken, scholen en woonhuizen met een bijzondere waarde. Daarom moeten ze beschermd worden. Ook voor generaties na ons.

Bekijk de lijst met rijks- en gemeentelijk monumenten in Lingewaard.

Monumenten herinneren aan het verleden. Ze zijn mede bepalend voor de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Veel mensen die een monument bezitten of bewonen, zijn daar best trots op. Maar het bezit van zo’n pand roept ook vaak vragen op. Het karakter van het monument moet namelijk in stand gehouden worden. Dat kost meestal extra geld. Daarom bestaat voor onderhoud en restauratie van monumenten de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Er is een regeling voor gemeentelijke monumenten en een regeling voor rijksmonumenten.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl(externe link).

Gemeentelijk monument

Wat u moet doen

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Meenemen

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
  • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl(externe link).