Er is meer vraag naar wonen in Lingewaard. Hierdoor komen er minder woningen vrij en zijn de woningen in prijs gestegen. We willen dat iedereen die wil in Lingewaard moet kunnen (blijven) wonen. Ook in de kleine kernen. In de Nota Wonen 2020-2025 staat hoe we hiervoor de komende jaren willen zorgen.

Woonbeleid voor de toekomst

De Nota Wonen geeft onder meer handvatten voor het woningbouwprogramma bij nieuwe projecten. Er staat in welke thema’s voorrang krijgen. Maar ook wat we gaan doen om onze doelen te bereiken. De nota maakt ook duidelijk wat inwoners, woningcorporaties, andere verhuurders en ontwikkelaars van de gemeente mogen verwachten. En andersom. Samen willen we dat we onze inwoners, de juiste woning op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar hebben. 

Eerst versnellen

Omdat er veel vraag naar woningen is, willen we de eerste jaren de woningbouw versnellen. Dit doen we onder meer met flexibele nieuwbouw en door actief te sturen. We letten op woningen voor de verschillende doelgroepen zoals senioren en starters. Maar ook op het bouwen van kleinere, betaalbare woningen. Er is nu een inhaalslag nodig. Tot 2025 willen we 1280 woningen erbij hebben. Hiervan zitten er al veel in de planning. Maar we willen Lingewaard niet volbouwen. Het unieke karakter van afwisseling tussen bebouwd gebied en natuur willen we houden. De jaren erna, tot 2030, hebben we minder woningen nodig (430).

Benieuwd naar de nota Wonen?

We stelden de Nota Wonen samen op met onze partners, zoals de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen. U kunt de nota hieronder downloaden:

Nota wonen Lingewaard

Heeft u problemen met het lezen van het document? Neem dan contact op met de projectleider Ben Zweerink via b.zweerink@lingewaard.nl. U kunt de nota ook lezen op het gemeentehuis in Bemmel.

Reageren kan schriftelijk of via e-mail. Schriftelijk kan dat aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Ruimtelijk Beleid, Postbus 15 6680 AA Bemmel.

Wilt u digitaal reageren? Stuur dan een e-mail aan: b.zweerink@lingewaard.nl.