Door de aanhoudende crisis in Oekraïne komen er nog steeds veel vluchtelingen naar Nederland. Daarom is er ook in Lingewaard behoefte aan extra tijdelijke huisvesting voor deze mensen. In Gendt gaan we  straks mensen opvangen in het gebouw van de voormalige sportschool aan de Kruisstraat. Dit pand moet echter eerst verbouwd worden. Daarom hebben we tijdelijke woonunits geplaatst op het terrein rondom de sportschool. Hier kunnen we maximaal 80 mensen opvangen. De eerste vluchtelingen zijn eind maart gearriveerd. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen 

  Situatieschets Kruisstraat 18-20 Gendt en omgeving

  Start verbouwing sportschool

  Eind augustus starten we met de verbouwing van de oude sportschool aan de Kruisstraat 18-20 in Gendt. In het gebouw worden kamers gemaakt en een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Een groot deel van de mensen die nu nog verblijven in de tijdelijke noodunits, kan straks terecht in de verbouwde sportschool. In totaal is er na verbouwing plek voor 60 Oekraïense vluchtelingen.

  Voor de verbouwing van het pand hebben we in week 26 een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze procedure loopt nog. In afwachting van de vergunning starten we vast met de verbouwing. We willen mensen namelijk niet langer dan nodig in de tijdelijke noodvoorziening opvangen.

  Het is nog niet duidelijk hoe lang de vluchtelingen in het pand aan de Kruisstraat zullen blijven. Dat hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De gemeente heeft het pand voor lange tijd gehuurd. Op het moment dat de vluchtelingen terugkeren naar hun thuisland, kunnen in het gebouw appartementen worden gemaakt voor inwoners van Lingewaard.

  Omgevingsverguning voor tijdelijke units is verleend

  Op 7 april 2023 is de omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke plaatsing van 41 units op het perceel achter het pand Kruisstraat 18-20 in Gendt. In deze units worden momenteel al de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dit besluit heeft géén betrekking op het pand Kruisstraat 18-20 in Gendt. Daarvoor wordt binnenkort een aparte aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

  Hieronder vindt u :

  • de omgevingsvergunning met daarin de mogelijkheden voor belanghebbenden om bezwaar aan te tekenen. 
  • de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

  Ruimtelijke onderbouwing bij aanvraag omgevingsvergunning Kruissstraat ong. Gendt

  De eerste vluchtelingen zijn gearriveerd

  In de week van 27 maart 2023 zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen gearriveerd in de tijdelijke opvanglocatie. In de weken hierna komen er telkens zo'n 10 á 15 personen per week bij. Zo kunnen we hen goed begeleiden bij inschrijving, inkomen, werk en school.  Voordat de vluchtelingen arriveren, hebben diverse omwonenden gebruik gemaakt van de mogelijkheid een kijkje te komen nemen op de opvanglocatie. 

  Op de locatie is vanaf nu dagelijks overdag een een locatiemanager aanwezig en 's avonds bewaking. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (06) 21 50 37 75.

  Tweede informatieavond woensdag 11 januari

  Op woensdag 11 januari was er een tweede presentatie waarin we ingingen op de recente ontwikkelingen en antwoorden gaven op de vragen die tijdens de inloopavond op 13 december gesteld zijn.  De presentatie die daar gehouden is, vindt u hieronder.

  Hieronder vindt u ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de voorgenomen huisvesting aan de Kruisstraat.

  Vragen en antwoorden opvang Oekraïense vluchtelingen Kruisstraat Gendt

  Plan van aanpak meer woningen

  In Lingewaard zijn meer mensen op zoek naar een woning. Het college begrijpt ook hun vragen en zorgen. En wil ook dat zij woonruimte kunnen vinden in onze gemeente. Daarom neemt het college meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen op in bestaande plannen. Daarnaast komen er 150 tijdelijke huurwoningen voor starters, senioren en statushouders. Met deze plannen wil het college zorgen voor meer woonruimte voor verschillende groepen. Hiermee starten we in 2023.

  Persbericht Extra opvang Oekraïense vluchtelingen in Gendt

  Brief omwonenden Kruisstraat Gendt over komst Oekraïense vluchtelingen