Omschrijving

Mantelzorgers helpen langdurig en onbetaald een naaste die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg of ondersteuning voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Hulp vragen als mantelzorger kan lastig zijn, maar er zijn verschillende manieren om ondersteuning te krijgen. 

Hulp van vrijwilligers

Lukt het niet om via uw netwerk hulp in te schakelen? Een vrijwilliger kan steun bieden. Bijvoorbeeld bij:

  • Boodschappen doen
  • Medicijnen ophalen uit de apotheek
  • De hond uitlaten

Ook kan een vrijwilliger een moment doorbrengen met degene voor wie u zorgt, zodat u even tijd voor uzelf heeft. Dit kan ook telefonisch of via beeldbellen.

Vind een vrijwilliger via SWL:

Steunpunt mantelzorg

De mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg kan een afspraak met je maken om samen te kijken wat voor jou past. Welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld het inzetten van een zorgvrijwilliger, waardoor jij even iets voor jezelf kunt doen.

Wil je contact met het Steunpunt Mantelzorg of mantelzorgconsulent Maike van Kempen? 

Wmo hulp

Verleent u iedere dag zorg? Kan uw netwerk niet nog meer doen om u te helpen? Of is het moeilijk om vol te houden? Dan kijkt de gemeente hoe wij u kunnen helpen. Daarbij kijken we wat er binnen de maatregelen mogelijk is. Misschien is er kleinschalige dagbesteding of kan de thuiszorg vaker langskomen. U kunt uw hulpvraag stellen via de Melding zorg en ondersteuning.