Met een ondersteuningsverklaring geeft u aan dat u een partij steunt die aan de verkiezingen mee wil doen. U kunt als inwoner van de gemeente Lingewaard alleen een ondersteuningsverklaring afleggen voor kieskring Arnhem.

Wanneer is een ondersteuningsverklaring nodig?

Een partij heeft minimaal 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig als: 

 • de partij voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
 • de partij bij de vorige verkiezingen geen zetel heeft behaald of
 • de partij meedoet als blanco lijst (zonder naam).

U kunt een ondersteuningsverklaring tekenen aan de balie van het gemeentehuis in Bemmel van dinsdag 9 april tot en met 23 april 2024. U kunt zonder afspraak langskomen.

Komt u met meer dan 10 mensen? Stuurt u dan even een mail naar burgerzaken@lingewaard.nl. Dan houden we rekening met uw komst.

Op 25 en 26 april is de verkiezingsbalie nog een keer open voor de ondersteuningsverklaringen. U kunt zonder afspraak langskomen tijdens onze openingstijden. U kunt dan een verklaring afleggen voor een partij die nog niet genoeg geldige ondersteuningsverklaringen had ingeleverd.

Wat zijn de stappen?

 1. U krijgt van de vertegenwoordiger van de partij een ondersteuningsverklaring (formulier H4) met daarop hun kandidaten voor de verkiezingen op.
 2. U komt met de ondersteuningsverklaring en een geldig legitimatiebewijs naar het gemeentehuis. De openingsuren zijn maandag van 08.30 uur tot 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. 
 3. Bij de gemeente wordt gecontroleerd of u mag tekenen. Hieronder vindt u de voorwaarden. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan tekent u het formulier aan de balie en zet de gemeente een stempel en een paraaf.
 4. U ontvangt de ondersteuningsverklaring terug en die levert u in bij de vertegenwoordiger van de partij.

Wat zijn de voorwaarden voor een ondersteuningsverklaring voor de verkiezing Europees parlement. 

 • U bent inwoner van de gemeente Lingewaard.
 • U bent geboren voor 06-06-2006. U bent dus 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u bent als EU-burger geregistreerd als kiezer in Nederland. 

Wat neemt u mee?

 • Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Ingevulde ondersteuningsverklaring

Ten slotte

 • U mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring per verkiezingen ondertekenen.
 • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
 • U bent niet verplicht om op 6 juni 2024 op de partij te stemmen waar u de ondersteuningsverklaring voor tekent. Dat mag uiteraard wel.