De openbare bekendmakingen worden in verkorte versie bekendgemaakt via de gemeentepagina in de weekkrant 'Het Gemeente Nieuws'. Daarnaast kunt u de openbare bekendmakingen van deze week hieronder terugvinden. Let op! Kijk voor de volledige openbare bekendmakingen altijd op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Berichten over uw buurt

Wilt u direct op de hoogte zijn van besluiten die invloed hebben op uw omgeving, zoals vergunningen, wijzigingen van het omgevingsplan en plaatselijke regelgeving? Meld u dan aan voor de service 'Berichten over uw buurt' op overheid.nl(externe link). Dit is een service van de overheid, waarmee u rechtstreeks via de mail steeds de meest recente berichten krijgt over de ontwikkelingen in uw buurt of wijk.

Aangevraagde evenementenvergunningen

WieWatWaarWanneer
Ondernemersvereniging
Beleef Bemmel
organiseren Uit in
Bemmel Markt
Bemmel07-09-2024
Gemeente Lingewaardorganiseren Viering
doortocht 4Daagse
gemeente
Lingewaard
16-07-2024
Toer- en Wielerclub ’t
Verzetje
organiseren
Wielerronde van
Bemmel
Bemmel08-09-2024

Verleende evenementenvergunningen

WieWatWaarWanneer
RMV Nimbusorganiseren Fly-in
RMW Nimbus
Bemmel06-06-2024 t/m
09-06-2024
RMV Nimbusorganiseren Fly-in
RMW Nimbus
Bemmel05-09-2024 t/m
08-09-2024
Stichting MUSIC
by Knight
organiseren MUSIC
by Knight 2024 en
COVER by Knight 2024
Doornenburg31-05-2024 en
01-06-2024
Stichting
Bemmelse
Dweildag
organiseren Bemmelse
Dweildag
Bemmel09-06-2024
Gijsbrecht van
Aemstel
organiseren Der Tiroler
Pokal
Doornenburg09-05-2024

Verleende collectevergunningen

WieWatWaarWanneer
AKG De
Narrenpoel
organiseren collecteAngeren17-02-2025 t/m
22-02-2025
Stichting
Jerome Damey-
Foundation
organiseren collecteBemmel en
Huissen
12-08-202 t/m
17-08-2024

Collecte

 • Van 29 april tot en met 4 mei 2024 zijn er geen collectes in de gemeente Lingewaard.

Nieuwe en aangepaste regelingen

 • Vastgestelde Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2024 en Incassoreglement 2024.

Verkeersbesluit

 • Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kampstuk 23 in Huissen.

Aanwijzen hondenuitlaatstrook Wijngaarden en opheffen uitlaatstrook Stadswal Noord

Aan de Stadswal Noord in Huisen (ten noorden van de Korte Loostraat) is een hondenuitlaatstrook ingericht. Deze hondenuitlaatstrook wordt beheerd, regelmatig gemaaid en drie keer in de twee weken gereinigd. Ondanks deze intensieve beheersmaatregelen veroorzaakt deze strook stankoverlast door haar ligging ten opzichte van de nieuwgebouwde appartementen aan de Korte Loostraat. Met name op de balkons georiënteerd naar de Stadswal Noord is de stank van hondenuitwerpselen hinderlijk aanwezig. Om deze stankoverlast op te lossen, wordt voorgesteld om de hondenuitlaatstrook aan de Stadswal Noord op te heffen.

De hondenuitlaatstrook wordt goed gebruikt en voorziet dus in een behoefte. Daarom wordt voorgesteld om gelijk met het opheffen van de bestaande hondenuitlaatstrook een nieuwe strook aan te wijzen aan de Wijngaarden als alternatief. De bestaande en de nieuwe strook liggen zo’n 50 meter uit elkaar.

Voornemen uitschrijving personen

 • W. Zhang, geb. 10-02-1991
 • J.G. Cyman, geb. 05-10-1973
 • R.J.W. Heijboer, geb. 13-04-1977
 • V.M. Zhashkovska, geb. 24-07-1985
 • S.S. Zhashkovska, geb. 02-12-2012
 • N.V. Sarapula, geb. 21-08-1964
 • G.D. Wendels, geb. 27-03-1986
 • G.G.J.W. Lagrene, geb. 19-03-2005

Aangevraagde omgevingsvergunningen

AdresOmschrijvingDatum indieningZaakid
de Heister 1,
Bemmel
uitbreiden OBC en
bouw sporthal
15-04-2024ODRA24AB0450
Deken Dr
Mulderstraat 2E,
Bemmel
vervangen pui en
gevelreclame winkel
16-04-2024ODRA24AB0458
Dorpsstraat 93,
Bemmel
slopen woning en
bouwen nieuwe
woning
10-04-2024ODRA24AB0417
Endepoel 28,
Huissen
verwijderen
schoorsteen
10-04-2024ODRA24AB0426
Hemelstraat 12,
Gendt
wijzigen gevel11-04-2024ODRA24AB0436
Hoogselaan 42,
Bemmel
realiseren inrit15-04-2024ODRA24AB0451
Kraaienstraat 4,
Angeren
bouwen woning16-04-2024ODRA24AB0459
Markt 7, Bemmeltijdelijk mogelijk
maken opvangen
Oekraïense
vluchtelingen in
bestaand pand
11-04-2024ODRA24AB0437
Notenboomstraat
43, Haalderen
plaatsen dakkapel
achterzijde
10-04-2024ODRA24AB0422
Rooseveltstraat
39, Huissen
plaatsen dakkapel op
achtergeveldakvlak
12-04-2024ODRA24AB0440
Stulp 1, Huissenbouwen berging10-04-2024ODRA24AB0420
van Ambestraat
20, Bemmel
aanleggen oprit15-04-2024ODRA24AB0446
Vierakkerstraat
14, Huissen
wijziging bestemming
van winkel naar
woning
14-04-2024ODRA24AB0444

Omgevingsvergunningen, termijn verlengd

AdresOmschrijvingDatum indieningZaakid
Zandvoortsestraat
21, Gendt
bouwen
bedrijfswoning
09-04-2024ODRA23AB2383

Verleende omgevingsvergunningen

AdresOmschrijvingDatum indieningZaakid
Kerkstraat 19,
Doornenburg
kappen japanse
bladboom
09-04-2024ODRA24AB0197
Pannerdenseweg
125,
Doornenburg
realiseren uitweg16-04-2024ODRA24AB0012
Zandvoortsestraat
19 a, Gendt
legaliseren
grondgebonden
zonnepanelen
11-04-2024ODRA24AB0120

Activiteit(en) vergunningsvrij

AdresOmschrijvingDatum indieningZaakid
van Voorststraat
21, Huissen
wijzigen
brandwerende
scheiding
11-04-2024ODRA24AB0389

Meldingen

AdresOmschrijvingDatum indieningZaakid
Kamervoort 41,
Angeren
Graven in
bodem met een
kwaliteit boven de
interventiewaarde
bodemkwaliteit
20240326 00476
11-04-2024ODRA24MA0949
Kamervoort 41,
Angeren
Saneren van de
bodem
11-04-2024ODRA24MA0948
Rijnstraat 53,
Doornenburg
Toepassen
van grond of
baggerspecie op of
in de landbodem
20240411 01885
15-04-2024ODRA24MA1186
Waaldijk 34,
Gendt
Toepassen
van grond of
baggerspecie op of
in de landbodem
20240411 01876
15-04-2024ODRA24MA1185

Heeft u vragen over deze omgevingsvergunningen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). U kunt de ODRA bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Of stuur een e-mail naar postbus@odra.nl.