Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf.

Behalve toestemming van de rechthebbende is een vergunning van de gemeente nodig. Deze vergunning kunt u zelf aanvragen, maar dit kan een begrafenisondernemer ook voor u doen. Verzoeken om opgraving tijdens de termijn van grafrust (tussen twee maanden en tien jaar) worden meestal afgewezen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Een verzoek om opgraving kunt u alleen online indienen. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Om het verzoek te kunnen indienen heeft u de volgende gegevens nodig:      

 • adres en hoedanigheid van degene die de aanvraag doet plus ondertekening/machtiging
 • kopie van de grafakte/factuur verlenging grafrechten waaruit blijkt wie rechthebbende is
 • relatie van de aanvrager met de overledene
 • naam, voornamen en geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene
 • gegevens over het huidige graf (grafnummer, datum begraven, naam en adres begraafplaats)
 • de reden van het verzoek
 • gewenste datum en tijdstip van de opgraving
 • verklaring/e-mailbericht van de begraafplaatsbeheerder waarin deze gewenste datum is vastgelegd
 • datum en tijdstip van de aansluitende crematie/herbegrafenis
 • een verklaring/e-mailbericht van het crematorium/begraafplaats met bevestiging van deze datum en tijdstip
 • gegevens over de bestemming van de stoffelijke resten (naam en adres van het crematorium of de begraafplaats in geval van herbegraven)
 • eventueel: het (technisch) advies van de beheerder van de parochiële begraafplaats schriftelijk of per e-mailbericht

Kosten

 • opgraven van stoffelijke resten € 921,00
 • verwijderen van een asbus uit een (zand)graf, urnengraf of urnennis € 350,00

In de kosten voor opgraven van stoffelijke resten zijn niet begrepen de kosten voor:

 • het verwijderen van de grafbedekking
 • het beschikbaar stellen van een afsluitbare kist
 • het vervoer en de kosten van de crematie of herbegrafenis.