Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan is altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf.