Alle ouders maken zich wel eens zorgen en hebben vragen over de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. Dat is heel normaal en laat zien dat je als ouder betrokken bent bij je kind en het beste voor je kind wilt. Naast plezierige en liefdevolle situaties zijn er ook momenten dat opvoeden lastig is. Druk gedrag, tegendraadsheid, teruggetrokkenheid, verlegenheid, onzekerheid; het zijn tot op zekere hoogte normale verschijnselen bij kinderen, vaak geboden aan de ontwikkelingsfase waarin zij zitten. Het (leren) omgaan met deze verschijnselen is de gewone opgave voor ouders.

Hulp en advies

Mocht u bij deze zoektocht wat extra hulp en advies kunnen gebruiken, kunt u hiervoor terecht bij het consultatiebureau, school, het kinderdagverblijf, gezinscoach van Rijnstad(externe link) of uw huisarts. 

Heeft u vragen over uw ongeboren kind, de gezondheid van uw kind of de opvoeding van uw puber? Kijk dan op https://ggdgm.nl/kind-opvoeding(externe link).

Voor vragen over ondersteuning van uw gezin kunt u terecht bij Stichting Welzijn Lingewaard(externe link) (SWL), e-mailadres: gezinsondersteuning@swlingewaard.nl.

Als er sprake is van een ouder of kind met een beperking kun u terecht bij MEE Gelderse Poort(externe link) .

Ook kunt u veel betrouwbare informatie vinden op de site opvoeden.nl(externe link). Op deze site zijn ook veel korte filmpjes terug te vinden, die je kunnen helpen in je zoektocht.

Uw hulpvraag stellen

Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden of heeft uw kind zorg of begeleiding nodig? Dan kunt u online een jeugdhulpvraag stellen aan de gemeente.