De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. Zij onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamer een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Lingewaard. De rekenkamer brengt hiertoe rapporten uit. Deze zijn openbaar en kunnen worden gedownload (zie hieronder).

De basis voor de werkzaamheden van deze commissie is vastgelegd in de Verordening rekenkamer Lingewaard 2023.

De rekenkamer bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris/onderzoeker en leden die daartoe door de raadsfracties uit de Lingewaardse gemeenteraad zijn voorgedragen. 

De samenstelling van de rekenkamer


Jaarverslag 2023 en begroting 2024

Bekijk het jaarverslag 2023 en de begroting van 2024 van de Rekenkamer van de gemeente Lingewaard.


Contact

Wilt u contact met de rekenkamer of wilt u onderzoeksonderwerpen aandragen? Neem dan contact op met de voorzitter Jeroen van Oort, e-mail: info@jeroenvanoort.com.

Onderzoeksrapporten van de rekenkamer Lingewaard

2024
Onderzoeksrapport Informatieveiligheid 

2023
Rekenkamer DoeMee-onderzoek klachtafhandeling 2023

2022
Rekenkamerrapport Burgerparticipatielink naar pdf bestand
Rekenkamerrapport ODRAlink naar pdf bestand

2021
Onderzoeksrapport praktische grondzakenlink naar pdf bestand
Onderzoeksrapport VN-verdrag Handicaplink naar pdf bestand

2020
Rekenkamerbrief kosten rechtszakenlink naar pdf bestand
Onderzoeksrapport integriteitsbeleidlink naar pdf bestand

2018
Onderzoeksrapport governance subsidierelatie gemeente Lingewaard - SWL
Onderzoeksrapport beheer maatschappelijk vastgoed Lingewaard

2017
Onderzoeksrapport meldingen openbare ruimte
Onderzoeksrapport invoering risicomanagement

2016
Onderzoeksrapport jaarstukken 2015

2015
Onderzoeksrapport jaarstukken 2014
Onderzoeksrapport verbonden partijen
Onderzoeksrapport garantstellingen

2014
Onderzoeksrapport jaarstukken 2013
Onderzoeksrapport wijkplatforms Lingewaard. Hoofdrapport
Onderzoeksrapport wijkplatforms Lingewaard. Bijlagen compleet

2013
Onderzoeksrapport jaarstukken 2012
Onderzoeksrapport glastuinbouwgebied Bergerden

2012
Onderzoeksrapport jaarstukken 2011
Onderzoeksrapport jaarstukken 2011 bijlage
Onderzoeksrapport doorwerking rekenkameronderzoek

2011
Onderzoeksrapport jaarstukken 2010
Onderzoeksrapport Diftar
Onderzoeksrapport grondbeleid
Onderzoeksrapport personele lasten

2010
Onderzoeksrapport jaarstukken 2009
Onderzoeksrapport bestuurlijke uitgaven
Onderzoekrapport verhuiskosten burgemeester

2009
Onderzoeksrapport jaarstukken 2008
Onderzoeksrapport inhuur externen

2008
Onderzoeksrapport jaarstukken 2007
Onderzoeksrapport Van Begroting naar Uitvoering
Onderzoeksrapport De controle gecontroleerd

2007
Onderzoeksrapport jaarstukken 2006
Onderzoeksrapport naar doeltreffendheid van het Lingewaardse jeugd- en jongerenwerk

2006
Onderzoeksrapport jaarstukken 2005
Onderzoeksrapport handhaving

2005
Onderzoeksrapport jaarstukken 2004
Onderzoeksrapport woningbouwcategorisering

2004
Onderzoeksrapport jaarstukken 2003
Onderzoeksrapport wijkplatforms

2002
Onderzoeksrapport jaarstukken 2002