De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. Zij onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Lingewaard.
De rekenkamercommissie brengt hiertoe rapporten uit. Deze zijn openbaar en kunnen worden gedownload (zie hieronder).

De basis voor de werkzaamheden van deze commissie is vastgelegd in de Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018.

Onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie Lingewaard

2002
Onderzoeksrapport jaarstukken 2002

2004
Onderzoeksrapport jaarstukken 2003
Onderzoeksrapport wijkplatforms

2005
Onderzoeksrapport jaarstukken 2004
Onderzoeksrapport woningbouwcategorisering

2006
Onderzoeksrapport jaarstukken 2005
Onderzoeksrapport handhaving

2007
Onderzoeksrapport jaarstukken 2006
Onderzoeksrapport naar doeltreffendheid van het Lingewaardse jeugd- en jongerenwerk

2008
Onderzoeksrapport jaarstukken 2007
Onderzoeksrapport Van Begroting naar Uitvoering
Onderzoeksrapport De controle gecontroleerd

2009
Onderzoeksrapport jaarstukken 2008
Onderzoeksrapport inhuur externen

2010
Onderzoeksrapport jaarstukken 2009
Onderzoeksrapport bestuurlijke uitgaven
Onderzoekrapport verhuiskosten burgemeester

2011
Onderzoeksrapport jaarstukken 2010
Onderzoeksrapport Diftar
Onderzoeksrapport grondbeleid
Onderzoeksrapport personele lasten

2012
Onderzoeksrapport jaarstukken 2011
Onderzoeksrapport jaarstukken 2011 bijlage
Onderzoeksrapport doorwerking rekenkameronderzoek

2013
Onderzoeksrapport jaarstukken 2012
Onderzoeksrapport glastuinbouwgebied Bergerden

2014
Onderzoeksrapport jaarstukken 2013
Onderzoeksrapport wijkplatforms Lingewaard. Hoofdrapport
Onderzoeksrapport wijkplatforms Lingewaard. Bijlagen compleet

2015
Onderzoeksrapport jaarstukken 2014
Onderzoeksrapport verbonden partijen
Onderzoeksrapport garantstellingen

2016
Onderzoeksrapport jaarstukken 2015

2017
Onderzoeksrapport meldingen openbare ruimte
Onderzoeksrapport invoering risicomanagement

2018
Onderzoeksrapport governance subsidierelatie gemeente Lingewaard - SWL
Onderzoeksrapport beheer maatschappelijk vastgoed Lingewaard