De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. Zij onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Lingewaard. De rekenkamercommissie brengt hiertoe rapporten uit. Deze zijn openbaar en kunnen worden gedownload (zie hieronder).

De basis voor de werkzaamheden van deze commissie is vastgelegd in de Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018(externe link).

De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris/onderzoeker en leden die daartoe door de raadsfracties uit de Lingewaardse gemeenteraad zijn voorgedragen. 

De samenstelling van de rekenkamercommissie

Contact

Wilt u contact met de Rekenkamercommissie of wilt u onderzoeksonderwerpen aandragen? Neem dan contact op met de voorzitter Jeroen van Oort, e-mail: info@jeroenvanoort.com.

Onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie Lingewaard

2022
Rekenkamerrapport Burgerparticipatie
Rekenkamerrapport ODRA

2021
Onderzoeksrapport praktische grondzaken
Onderzoeksrapport VN-verdrag Handicap

2020
Rekenkamerbrief kosten rechtszaken
Onderzoeksrapport integriteitsbeleid

2018
Onderzoeksrapport governance subsidierelatie gemeente Lingewaard - SWL
Onderzoeksrapport beheer maatschappelijk vastgoed Lingewaard

2017
Onderzoeksrapport meldingen openbare ruimte(externe link)
Onderzoeksrapport invoering risicomanagement(externe link)

2016
Onderzoeksrapport jaarstukken 2015(externe link)

2015
Onderzoeksrapport jaarstukken 2014(externe link)
Onderzoeksrapport verbonden partijen(externe link)
Onderzoeksrapport garantstellingen(externe link)

2014
Onderzoeksrapport jaarstukken 2013(externe link)
Onderzoeksrapport wijkplatforms Lingewaard. Hoofdrapport(externe link)
Onderzoeksrapport wijkplatforms Lingewaard. Bijlagen compleet(externe link)

2013
Onderzoeksrapport jaarstukken 2012(externe link)
Onderzoeksrapport glastuinbouwgebied Bergerden(externe link)

2012
Onderzoeksrapport jaarstukken 2011(externe link)
Onderzoeksrapport jaarstukken 2011 bijlage(externe link)
Onderzoeksrapport doorwerking rekenkameronderzoek(externe link)

2011
Onderzoeksrapport jaarstukken 2010(externe link)
Onderzoeksrapport Diftar(externe link)
Onderzoeksrapport grondbeleid(externe link)
Onderzoeksrapport personele lasten(externe link)

2010
Onderzoeksrapport jaarstukken 2009(externe link)
Onderzoeksrapport bestuurlijke uitgaven(externe link)
Onderzoekrapport verhuiskosten burgemeester(externe link)

2009
Onderzoeksrapport jaarstukken 2008(externe link)
Onderzoeksrapport inhuur externen(externe link)

2008
Onderzoeksrapport jaarstukken 2007(externe link)
Onderzoeksrapport Van Begroting naar Uitvoering(externe link)
Onderzoeksrapport De controle gecontroleerd(externe link)

2007
Onderzoeksrapport jaarstukken 2006(externe link)
Onderzoeksrapport naar doeltreffendheid van het Lingewaardse jeugd- en jongerenwerk(externe link)

2006
Onderzoeksrapport jaarstukken 2005(externe link)
Onderzoeksrapport handhaving(externe link)

2005
Onderzoeksrapport jaarstukken 2004(externe link)
Onderzoeksrapport woningbouwcategorisering(externe link)

2004
Onderzoeksrapport jaarstukken 2003(externe link)
Onderzoeksrapport wijkplatforms(externe link)

2002
Onderzoeksrapport jaarstukken 2002(externe link)