De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. Zij onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Lingewaard.
De rekenkamercommissie brengt hiertoe rapporten uit. Deze zijn openbaar en kunnen worden gedownload (zie hieronder).

De basis voor de werkzaamheden van deze commissie is vastgelegd in de Verordening rekenkamercommissie Lingewaard 2018.

De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris/onderzoeker en leden die daartoe door de raadsfracties uit de Lingewaardse gemeenteraad zijn voorgedragen. Klik HIER voor de samenstelling van de rekenkamercommissie