Omschrijving

Seksinrichtingen zijn niet (meer) verboden bij de wet. Uw inrichting dient wel te voldoen aan de bepalingen zoals die in het gemeentelijk bestemmingsplan zijn vastgelegd. Tevens dient u voor de oprichting, overname door een ander, bij de gemeente een vergunning aan te vragen.

De gemeente voert prostitutiebeleid, hetgeen inhoudt dat in de gemeente Lingewaard maximaal één prostitutiebedrijf mag zijn gevestigd. Voor escortbedrijven geldt een meldingsplicht

Meenemen

Verklaring over:

  1. Aard en omvang van de inrichting.
  2. Plaats.
  3. Naam van beheerder of bedrijfsleider/exploitant.
  4. Naam van eigenaar.