De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard.

Prestatiesubsidie:

 • om (reguliere) activiteiten van organisaties die het algemeen belang dienen te stimuleren
 • jaarlijkse verstrekking
 • de subsidieaanvraag moet in elk jaar in september worden ingediend, voor het opvolgende jaar

Eenmalige subsidie:

 • om eenmalige, vernieuwende activiteiten te ondersteunen
 • de activiteit mag niet al eerder in Lingewaard door de aanvrager georganiseerd zijn
 • de subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de kosten van de activiteit (tot maximaal € 2.500,- per aanvraag)
 • de subsidieaanvraag moet tussen de twaalf en achttien weken voor de start van de activiteit worden ingediend

Subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten'

 • om eenmalige evenementen of activiteiten te ondersteunen op het gebied van sport en/of cultuur
 • anders dan bij de eenmalige subsidie, ligt de nadruk hierbij niet op vernieuwing
 • de activiteit kan al eerder zijn georganiseerd in Lingewaard of door de betreffende aanvrager
 • de aanvragende organisatie moet uit Lingewaard komen
 • de aanvragende organisatie mag geen prestatiesubsidie hebben aangevraagd of ontvangen voor het desbetreffende jaar
 • de subsidie kan maar één keer per twee jaar per evenement worden aangevraagd
 • de subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de kosten van de activiteit (tot maximaal € 2.000,- per aanvraag)
 • de subsidieaanvraag moet minimaal acht weken voor de start van de activiteit worden ingediend

Investeringssubsidie:

 • om bij te dragen in de kosten van koop, bouw of verbouw van accommodaties voor sport of cultuur
 • wordt verleend aan instellingen met een rechtspersoonlijkheid
 • de subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de kosten van de activiteit (tot maximaal € 7.500,- per aanvraag)
 • de subsidieaanvraag moet tussen de twaalf en achttien weken voor de start van de activiteit worden ingediend

Hoe het werkt

Of en voor welke subsidie u in aanmerking komt leest u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018.

Heeft u vragen? Neem dan contact met het subsidieloket, telefoonnummer 026-3260111.

Wat u moet doen

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie, dan kunt u uw aanvraag online indienen. Het formulier leidt u stap voor stap door de aanvraagprocedure. U heeft DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen.

Aanvragen prestatiesubsidie voor 2020 (mogelijk van 1 september t/m 30 september 2019)

Aanvragen van de prestatiesubsidie is dit jaar niet meer mogelijk.

Online aanvragen subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten'

Online aanvragen eenmalige - en investeringssubsidie

Uw aanvraag tussentijds opslaan?

U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan en op een later moment weer openen. Als u uw formulier tussentijds opslaat, kunt u het invullen voortzetten vanuit de persoonlijke internetpagina Mijn Gemeente Lingewaard.

Aanvullende informatie

Prestatiesubsidie

Let op! Wilt u een prestatiesubsidie aanvragen voor het komende jaar, dan moet de aanvraag in de maand september van het huidige jaar gebeuren. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een prestatiesubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie kan worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. Bij een instelling met rechtspersoonlijkheid kunt u alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten'

Een subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten' kan alleen worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Investeringssubsidie

Een investeringssubsidie kan alleen worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Heeft u gevonden wat u zocht?