Alle tarieven en leges zijn terug te vinden in de Legesverordening 2023(externe link).

Belastingtarieven 2023

De tarieven van de gemeentelijke belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

Het tarief bedraagt in % van de economische waarde (woz-waarde) van de onroerende zaak:

 • voor de eigenaren van woningen 0,1296%
 • voor de eigenaren van niet-woningen 0,2969%
 • voor de gebruikers van niet-woningen 0,2373%

Rioolheffing

Het tarief bedraagt per jaar, per perceel:

 • voor een particulier huishouden € 214,00
 • voor een bedrijfshuishouden € 214,00 vermeerderd met € 33,63 per volle 100 m³ waterverbruik boven 350 m³.

Afvalstoffenheffing

Het vaste bedrag per jaar bedraagt € 198,00.

De tarieven per lediging:

 • een 180 liter restafval-container € 7,95
 • per klepopening/storting (pasregistratie t.b.v. ontgrendeling van de inwerpklep) € 2,65

Voor de gebruikers van een bovengrondse verzamelcontainer (o.a. bewoners van hoogbouw) gelden de volgende vaste bedragen per jaar:

 • voor een eenpersoonshuishouden € 233,40
 • voor een meerpersoonshuishouden € 280,20

Inzamelen van grof huishoudelijk afval kost € 21,00 (per keer en per kubieke meter of gedeelte daarvan).

Voor een containerpas en/of containersleutel betaalt u € 10,00. 

Hondenbelasting

Het tarief bedraagt per hond, per jaar € 60,24.

Reclamebelasting

Het tarief voor het vastrecht bedraagt per jaar

 • voor Huissen centrum € 320,00
 • voor Bemmel centrum € 310,00
 • voor Gendt centrum € 270,00

Dit bedrag wordt vermeerderd met € 1,75 per € 1.000 waarde-eenheid, voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 153.000. Het maximumbedrag aan reclamebelasting bedraagt per vestiging:

 • voor Huissen € 1.000,00
 • voor Bemmel € 1.000,00
 • voor Gendt € 1.000,00

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.