Alle tarieven en leges zijn terug te vinden in de tarieventabel van de Legesverordening 2024.

Belastingtarieven 2024

De tarieven van de gemeentelijke belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

Het tarief bedraagt in % van de economische waarde (woz-waarde) van de onroerende zaak:

 • voor de eigenaren van woningen 0,1283%
 • voor de eigenaren van niet-woningen 0,3103%
 • voor de gebruikers van niet-woningen 0,2480%

Riool- en waterzorgheffing

De tarieven voor 2024 zijn:

 • Gebruikersdeel, woning: € 144,12 per object (woning).
 • Gebruikersdeel, niet of niet uitsluitend in gebruik als woning:
  • Bij afvoer van 0 tot en met 350 m3: € 144,12 per object.
  • Bij afvoer van 351 m³ en meer: € 144,12 per object vermeerderd met € 34,64 voor elke volle eenheid van 100 m³, die boven de hoeveelheid van 350 m³ wordt afgevoerd.
 • Eigenarendeel: € 74,16 per object.

Afvalstoffenheffing

Het vaste bedrag per jaar bedraagt € 203,88.

De tarieven per lediging:

 • een 180 liter restafval-container € 8,19
 • per klepopening/storting (pasregistratie t.b.v. ontgrendeling van de inwerpklep) € 2,73

Voor de gebruikers van een bovengrondse verzamelcontainer (o.a. bewoners van hoogbouw) gelden de volgende vaste bedragen per jaar:

 • voor een eenpersoonshuishouden € 240,36
 • voor een meerpersoonshuishouden € 288,60

Inzamelen van grof huishoudelijk afval kost € 21,60 (per keer en per kubieke meter of gedeelte daarvan).

Voor een containerpas en/of containersleutel betaalt u € 10,00

Hondenbelasting

Het tarief bedraagt per hond, per jaar € 62,04.

Reclamebelasting

Het tarief voor het vastrecht bedraagt per jaar

 • voor Huissen centrum € 320,00
 • voor Bemmel centrum € 360,00
 • voor Gendt centrum € 300,00

Dit bedrag wordt vermeerderd met € 1,75 per € 1.000 waarde-eenheid, voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 153.000. Het maximumbedrag aan reclamebelasting bedraagt per vestiging:

 • voor Huissen € 1.000,00
 • voor Bemmel € 1.000,00
 • voor Gendt € 1.000,00

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.