Taken

  • Onderhoud van de openbare ruimten in zowel het groen, de wegen, rioleringen en evenementen.
  • Verzorgen van het beeldbestek voor groen van de kernen Huissen, Bemmel en Gendt
  • Volledig onderhoud en renovatie van alle rioolgemalen (bijna 400 stuks)
  • Verhelpen van klachten, vragen en storingen.