Hieronder vindt u de documenten met verkiezingsresultaten. De kieswet schrijft voor dat de resultaten elektronisch openbaar worden gemaakt. Zo kan iedereen die dat wil de totstandkoming van de verkiezingsuitslag controleren.

De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1) inclusief de eventuele corrigenda (Na 14-1)

Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1)

Het verslag controleprotocol GSB

De online publicatie van de verkiezingsuitslag maakt het mogelijk dat iedereen de resultaten kan controleren en op grond hiervan een melding kan doen bij het centraal stembureau (CSB) om tot nader onderzoek over te gaan. Deze meldingen kunnen vanaf 20 november gedaan worden op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/melding-aan-centraal-stembureau

Meldingen kunnen gedaan worden tot 48 uur voordat de zitting van het CSB, gepland op vrijdag 1 december 10.00 uur, plaatsvindt.