Wat is de Omgevingswet?

Een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Deze wet geldt ook voor de gemeente Lingewaard  en is op 1 januari 2024 ingegaan.

Waarom hebben we deze wet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze losse regels staan nu vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven in de weg. Die initiatieven zijn nu juist belangrijk, want we staan voor ingewikkelde keuzes en de beschikbare ruimte is beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar duurzame energie. Daarom zijn er nu 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wat merk ik als inwoner van de Omgevingswet?

Misschien in eerste instantie niets. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis en u vraagt een vergunning aan dan gaat dat straks anders. U bekijkt via de vergunningencheck in het nieuwe digitale Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft. Is een vergunning nodig? Dan doet u ook uw aanvraag in ditzelfde loket.

Sinds 1 januari heeft de gemeente Lingewaard één omgevingsplan. In dit plan staat hoe we willen omgaan met de buitenruimte in de gemeente Lingewaard. Alle geldende bestemmingsplannen gingen daar automatisch in op.
 

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat is veel logischer. Bovendien kunnen we hierdoor makkelijker en beter besluiten nemen over de Lingewaardse buitenruimte. En daar hebben alle inwoners, maar bijvoorbeeld ook ondernemers, in Lingewaard profijt van. Ambtenaren en inwoners hebben via het (digitale) Omgevingsloket toegang tot allerlei informatie. Bovendien krijgt u in de meeste gevallen sneller een (omgevings)vergunning.

Zijn er ook nadelen?

Net als bij een verbouwing staat ook nog niet alles meteen op z’n plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan. We zijn gewend om te werken met de oude wetten en regels. Daar is nu  één wet voor in de plaats gekomen. Dat is nog nooit eerder gedaan. Bovendien werken we onder de Omgevingswet anders met elkaar samen. Dat is even wennen. We blijven open, en soms extra, met elkaar praten. Maar uiteindelijk gaan we ervan uit dat besluitvorming en het realiseren van plannen onder de Omgevingswet sneller en beter worden.

Hoe ver zijn we in Lingewaard?

We zijn aardig op weg: in mei is de omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad en deze is op 1 januari 2024, samen met de Omgevingswet, ingegaan. Voor het opstellen van het Lingewaardse omgevingsplan is een plan van aanpak opgesteld en het streven is om in 2028 een gemeentedekkend omgevingsplan te hebben. Binnen de gemeentelijke organisatie werden interne werkwijzen en procedures onder de loep genomen en ambtenaren volgden workshops en opleidingen.  

Kan ik meepraten over projecten in de gemeente?

De Omgevingswet heeft als doel dat beleid goed aansluit bij de gemeente en haar inwoners. Participatie is daarom een belangrijk aandachtspunt. We zijn als gemeente bezig een integraal participatiebeleid op te stellen. Lees meer over participatie.

Ik heb een plan voor de Lingewaardse buitenruimte. Wat kan ik doen?

Wilt u na 1 januari een groot ruimtelijk initiatief starten? Dan vraagt u niet zomaar een vergunning aan via het nieuwe Omgevingsloket, maar heeft u de mogelijkheid om met ons als gemeente in gesprek te gaan. Tijdens deze gesprekken gaan we met u in overleg hoe kansrijk uw initiatief is en of u dit plan kunt realiseren.

Wat betekent de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Op 1 januari 2024 ging naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De nieuwe wet geldt als eerste voor nieuwbouw van bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De komende maanden zullen we de informatie over de Omgevingswet op onze website regelmatig actualiseren en aanvullen. Dus houd deze website in de gaten. U mag ook contact opnemen met ons via (026) 32 60 111.