Veel ondernemers krijgen weleens te maken met een onveilige situatie. Bijvoorbeeld met een overval, internetcriminaliteit(externe link) of ondermijning. Het is belangrijk dat u als ondernemer weet welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen. 

Samenwerken

Om de veiligheid rond uw onderneming te verbeteren kan het nuttig zijn samen te werken met andere ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) of via een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het KVO-proces(externe link) richt zich op het samenbrengen van de betrokken partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren of goed te houden. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Een BIZ(externe link) is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. In die zone betaalt u samen met andere ondernemers voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren. De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. Deze samenwerkingsvorm stelt u in staat het bedrijventerrein of winkelgebied representatief en toekomstbestendig te houden en de veiligheid te verbeteren. 

Geïnteresseerd in het oprichten van of deelnemen aan een KVO of BIZ in de gemeente Lingewaard? Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen. Zij kunnen u hier meer over vertellen.