2 oktober 2024

Vooraankondiging evenement 2024: Herdenking bombardement 2 oktober 1944
Locatie: Stadsparochiekerk, aansluitend naar Gedenkpark