Wie is verantwoordelijk voor de laatste rustplaats?

Welke rechten en plichten gelden er voor en na de uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor een particulier graf, urnennis of –graf? Dat is de ‘rechthebbende’.

De rechthebbende is de eigenaar van het grafrecht of degene die opdracht geeft voor een begrafenis of bijzetting. De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de grafakte. Hierin staat ook het grafnummer.
 
De rechthebbende bepaalt:

  • Wie er in het graf begraven wordt.
  • Wie er in de urnennis of het urnengraf wordt bijgezet.

De rechthebbende mag:

  • Een melding doen voor het plaatsen van een gedenkteken.
  • Een gedenkteken laten plaatsen.
  • De grafrechten verlengen.
  • De grafrechten overdragen (let op: dit moet altijd via de gemeente).
  • Informatie opvragen over het graf.

De rechthebbende moet:

  • Het graf onderhouden.
  • Een adreswijziging doorgeven aan de gemeente als hij of zij verhuist.