In heel Nederland ervaren bewoners regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren of criminaliteit. Als u overlast ervaart in uw huis of in uw buurt zijn er verschillende plekken waar u terecht kan.

Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van overlast waarvoor verschillende ingangen zijn. Kijk hieronder waar in uw geval sprake van is. 

Burenoverlast zoals geluidsoverlast of vervelend gedrag

Verward gedrag of vervuilde woning

Ervaart u overlast van buurman of buurvrouw die erg in de war lijkt te zijn? 

Bel 0800-1205 als u zich zorgen maakt om iemand of mail naar centraalmeldpunt@vggm.nl om een melding te doen. Kijk voor meer informatie op: https://www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl/.(externe link)

Ziet u een woning bij u in de buurt verloederen? 

Ook hier kunt u melding van maken bij GGD Gelderland-Midden via: centraalmeldpunt@vggm.nl of 088 355 52 00. 

Ruzie met de buren over bijvoorbeeld de erfgrens, schutting of schuur

  • Dit is een privaatrechtelijke kwestie die u zelf met uw buren moet oplossen. De gemeente kan hier niets aan doen. U kunt wel gebruik maken van rechtsbijstand of Buurtbemiddeling(externe link).

Als zelf praten of Buurtbemiddeling niet helpt:

  • Als u denkt dat het gebouw of schutting waar uw overlast van hebt niet gebouwd had mogen worden of als het een gevaarlijke situatie oplevert, meld dit dan bij S@men(externe link).
  • Als u wilt weten waar de erfgrens precies ligt, kunt u deze opvragen bij het Kadaster(externe link).
  • Heeft u juridische hulp nodig? Vraag advies bij het Juridisch Loket(externe link) of uw rechtsbijstand.

Overlast van jongeren

Als u overlast ervaart van jongeren, bijvoorbeeld omdat ze luidruchtig zijn of afval achterlaten, dan kunt u dat doorgeven aan de straatcoaches(externe link). Straatcoaches zijn niet bevoegd jongeren weg te sturen of te bekeuren, maar gaan wel met ze in gesprek. 

Is er sprake van ernstige overlast of een verdachte situatie melden? Bel dan de politie op 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed).