Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Kosten

Voor een aantal voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog uw eigen bijdrage is is afhankelijk van uw inkomen.

Hoe het werkt

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

Als deze opties niet voor u gelden, kan de gemeente u individuele hulp geven. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • aanpassingen in uw woning
  • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
  • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen, vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wat u moet doen

U kunt contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (026) 32 60 111. U kunt aangeven dat u beperkingen ervaart in uw dagelijks leven.

Tijdens het gesprek kan de medewerker een melding maken dat u beperkingen ervaart in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging thuis gestuurd. Na ontvangst van uw melding zal een Wmo consulent contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om u thuis te bezoeken. De Wmo consulent zal samen met u gaan kijken naar een passende oplossing. Zij bieden u een luisterend oor en denken graag met u mee. Samen zoeken zij met u naar een passende oplossing.

Hoe lang het duurt

  • Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.