Wethouder (o.a. zorg, WMO, jeugdhulp, werk en inkomen en duurzaamheid)

Wethouder Aart Slob
Aart Slob

2e loco-burgemeester
Email: a.slob@lingewaard.nl

Portefeuille

 • Werk en inkomen, participatiewet
 • Zorg, WMO
 • Jeugdhulp
 • Welzijn (relatie SWL)
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid
 • Statushouders/inburgering

Verbonden partijen

 • AB Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf)
 • Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid VGGM
 • Portefeuilleoverleg duurzaamheid regio Arnhem Nijmegen
 • Bestuurscommissie inkoop zorg Gelderland midden
 • Bestuurscommissie werkgeversservicepunt Midden-Gelderland 
 • Bestuurscommissie werkgeverschap sociale werkvoorziening
 • Lid AB veiligheid en gezondheidsregio Gelderland centraal
 • Plv. lid AB GR MGR sociaal domein Gelderland centraal
 • Bestuur GR doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Spieringfonds (onbezoldigd)
 • Toezichthouder Stichting Lievegoed (bezoldigd, €14.000 op jaarbasis)

Heeft u gevonden wat u zocht?