Een deel van de Heuvelsestraat in Bemmel is afgesloten voor alle weggebruikers. Het gaat om het deel tussen de Azalealaan en de Lingewal. Er zit een bever in het watergebied rond de Linge die een gat onder de rijbaan heeft veroorzaakt. Hierdoor zijn de rijbaan en de berm mogelijk gevaarlijk voor weggebruikers.

Aanvraag vergunning en herstelwerkzaamheden

Hoe lang de afsluiting nodig is, dat is momenteel nog niet bekend. Er wordt een vergunning aangevraagd bij de Provincie voor het verwijderen van de beverburcht. Daarna moeten er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Met het Waterschap wordt er verder een plan gemaakt om de bever uit de rijbaan en bermen te houden in dit gebied.

Overzichtskaart

Op onderstaande kaart kunt u de afsluiting zien. De gele lijn laat de afsluiting zien. Bij de groene lijn zit de schade aan de rijbaan en de berm.